Engagerade medarbetare gör skillnad

Att ha engagerad personal är enormt betydelsefullt menar Malin Mårin, läkare och verksamhetschef på Capio vårdcentral i Henån.

ANNONS
|

– Det betyder jättemycket, nästan allt, skulle jag säga. För oss som arbetar här så lyfter det ju entusiasmen en vanlig grå måndag, och för väldigt många av våra patienter är jag övertygad om att Eva och Robert betyder jätte, jättemycket.

LÄS MER:Eva – envis och engagerad eldsjäl inom vården

Att personal kan göra skillnad har även vårdcentralens resultat i blodtrycksvård visat.

– Där ligger vi också bra till i hypertoniregistret som jämför med resten av Sverige, och den trenden började när vår hypertonisköterska anställdes. Vi har också en särskild diabetesmottagning, säger Malin Mårin.

Andra arbetssätt

Strävan är förstås att göra vården lika bra för alla diagnosgrupper.

– Men ibland räcker inte pengarna till allt man vill göra. Då får vi hitta andra arbetssätt för att våra patienter skall kunna få tillgång till vår kompetens i så stor utsträckning som möjligt, säger Malin Mårin.

ANNONS

LÄS MER:Han fick sin diagnos i våras: "En begränsning"

Ett sätt är den form av teamarbete och personcentrerad vård som Eva Liljeqvist organiserat kring astma- och KOL-mottagningen.

Distriktssköterskan Theres Johansson arbetar för Orust kommun, som också samarbetar med Eva Liljeqvist.

– Hon har lyft KOL-vården på alla nivåer. Inte bara för dem som själva kan ta sig till vårdcentralen utan även för de många svårt sjuka som vårdas i kommunens regi, både i sina egna hem och på våra boenden. Även kunskapsnivån hos vår personal, som hjälper dem som har exempelvis andningsbesvär, behövde höjas.

ANNONS