Engelsman köper rättigheterna i Promessa

Den omdiskuterade begravningsmetoden Promession överlever ett tag till. Ett bolag i England har köpt rättigheterna till metoden av konkursboet för 400000 kronor.

ANNONS

– Lösningen innebär att både rättigheter i form av kunskap i stiftelsen och tillgångarna har sålts, säger konkursförvaltaren Johan Sölveland på Glimstedts advokatbyrå i Göteborg som handlägger konkursen i Promessastiftelsen och ytterligare ett företag.

Det är engelsmannen Glenn Mitchell som står bakom Promessa UK i England som köpt samtliga rättigheter och tillgångar i Promessa.

– Han ska betala sammanlagt 400000 kronor för rättigheterna till metoden, säger Johan Sölveland. Uppgörelsen innebär dessutom att han ska betala ytterligare pengar om verksamheten utvecklas på bra sätt i framtiden.

Enligt Sölveland krävs stora investeringar för att få igång verksamheten, bland annat handlar det om att bygga en Promator för att kunna ta hand om liken vilket är en investering på flera miljoner kronor.

ANNONS

Det finns ritningar på hur en sådan anläggning ska se ut. Företaget Ufab i Uddevalla fick 2014 en beställning på två Promatorer men hittills har det inte resulterat i något konkret. Men enligt Joacim Johansson på företaget finns det i dag ingen order eller någon beställning.

I dagsläget uppgår skulden i de två bolagen till cirka tio miljoner kronor, enligt Sölveland. Det handlar om både skatteskulder, skulder till olika företag och ett antal personer som lämnat bidrag till verksamheten.

Johan Sölveland konstaterar att det inte varit någon egentlig verksamhet i stiftelsen och bolaget och att det är svårt att hitta några tillgångar att tala om.

– Jag räknar med att konkursen ska vara avslutad till våren, säger han.

Orustbon Susanne Wiigh-Mäsak och hennes make står bakom metoden Promession som är en ekologisk begravningsmetod. Arbetet med att utveckla metoden har pågått sedan 2002 och innebär i korthet innebär att ett lik fryses ner till minus 196 grader och sedan skakas sönder till stoft.

Metoden har visat sig svårare att genomföra än vad man först trodde. Ett problem har varit att det inte funnits någon anläggning. Dessutom har det funnits kritiker som ifrågasatt om metoden fungerar. Under årens lopp har olika medier rapporterat om mänskliga kvarlevor som förvarats nedfrusna runt om i landet i väntan på att metoden ska börja användas. Det slutade med att de här kropparna för ett par år sedan började gravsättas.

ANNONS

Bohusläningen sökte under måndagen Susanne Wiigh-mäsak för en kommentar men utan resultat. Hennes man Peter vill inte ville kommentera uppgörelsen.

ANNONS