Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
21 miljoner har betalats ut till elva olika projekt som ska bidra till ökad kunskap om fosforflöden i insjöar och kustvatten. Två av projekten ska utföras på Orust och i Lysekil. Bild: Jessica Lundgren
21 miljoner har betalats ut till elva olika projekt som ska bidra till ökad kunskap om fosforflöden i insjöar och kustvatten. Två av projekten ska utföras på Orust och i Lysekil. Bild: Jessica Lundgren

Får bidrag för att minska övergödning i havet

Nu tar Havs och vattenmyndigheten krafttag för att minska övergödningen i Havet. 21 miljoner har betalats ut till elva projekt i Sverige. På Orust ska det göras försök med att skapa en anläggning för musselkompost och i Lysekil ska ta fram en ny typ av beräkningsmodell när det gäller utsläpp av kväve.

– Det vi vill göra på Orust är att ta fram en metod som innebär att rester från musslor och musselskal ska hamna på åkrarna i syfte att en del av den näring som försvunnit, säger Christer Owe, projektledare på Orusts kretsloppsakademi för den här satsningen.

Stor betydelse

Kretsloppsakademin har fått 1499000 kronor i bidrag i syfte att ta fram en pilotanläggning för musselkompost. Det som ska användas är musselrester från Scanfjord i Mollösund i syfte att testa och utveckla en kompostering där resterna används som jordförbättringsmaterial som återförs till lantbruket i ett lokalt kretslopp.

– Det är framför allt musselresterna som har en stor betydelse i den här processen, säger Christer Owe. Givetvis är skalen också viktiga i processen. Men de tillför i första hand kalk till jorden medan musselresterna tillför näringsämnen.

Inte bestämt

Det är, enligt Owe, ännu inte bestämt var pilotanläggningen ska ligga på Orust utan det diskuteras av de som är inblandade i projektet.

Han fortsätter:

– Det finns idag ingen fungerande musselkompost i drift i Sverige. En del i vårt projekt går ut på att visa på en affärsmässig lösning som återför näringsämnen från havet till åkermarkerna.

Ny modell

Lysekils kommun har fått 2 422 000 kronor för att ta fram en beräkningsmodell för något som kallas för "extraktiv odling." Metoden ska bland annat kunna ge svar på hur mycket kväve som mussel- alg- eller sjöpungsodling utan tillsatt gödsel kan ta upp ur havet.

Enligt Havs och vattenmyndigheten ska det även tas fram en summerande beräkningsmodell över närsaltsupptaget för en sjöpungsodling samt en kombinationsodling med makroalger för myndigheter och odlare.

Havs- och vattenmyndigheten har delat ut 21 miljoner kronor till elva projekt som syftar till att på olika sätt minska övergödningen på lika håll i Sverige.

Satsningen ska pågå fram till 2020 och är en del av regeringens satsning på rent hav. Bidragen som betalas ut ska bidra till ökad kunskap om fosforflöden i insjöar och kustvatten.

– Bidragen som betalas ut ska bidra till ökad kunskap om fosforflöden, säger Robert Almstrand, utredare på Hav, i ett pressmeddelande.