Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/8

Het debatt om 14 sjönära fritidshus i Kungsviken

En plan på att bygga 14 fritidshus om vardera 50 kvadratmeter, med tillhörande båtplats, har vållat politisk debatt på Orust. Dagens detaljplan tillåter endast sjöbodar som per definition inte är menade som bostad. Kommunfullmäktige har behandlat frågan tre gånger utan färdigt planbeslut.

Detaljplanen Kungsviken 1:25 har återremitterats till samhällsbyggnadsutskottet där tjänstepersoner arbetar på ett nytt förslag.

– Det är inte bra att bebygga alla fina stränder med sommarhus, som skett på många ställen utmed kusten, även på Orust. Vi vet ju att allmänheten förr eller senare blir förhindrad att komma ut till stranden då, säger kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S).

Vill bygga fritidshus

Fastigheten 1:25 är privatägd och ligger inbakad i en gällande detaljplan för Kungsvikens samhälle, som vann laga kraft 2014. I den står att området är avsett att utnyttjas för hamnändamål och har fem byggrätter om totalt 900 kvadratmeter.

Men i stället för sjöbodar ville den senaste ägaren till tomten bygga 14 fritidshus i sex parhus, samt två friliggande hus. Husen ska målas röda och styckas av som separata fastigheter. Marken behöver höjas som säkerhet mot stigande havsnivå. Planförslaget var kommunfullmäktige först nästan enigt om att godkänna 2016.

– Frågan har kommit och gått genom åren. Under tiden har vi haft ett majoritetsskifte i kommunen. Mitt parti tycker inte om att man bygger så många fler sommarhus och särskilt inte på de bästa markerna vid vattnet. Även om exploatören säger att man förser området med en gångstig utmed vattnet vet vi att allmänheten inte gärna går där som privatpersoner bland solstolar och annat, när husen väl ligger där, säger Bråkenhielm.

”Söker inte konflikt”

Hon jämför med Lavön där det byggdes omdiskuterade sjöbodar för några år sedan, något Bohusläningen då rapporterade om. Diskussionen handlade om det var tillåtet att bo i sjöbodarna eller inte och hon menar att det kan bli samma sak i Kungsviken.

– Det blir ett område som annekteras av sommarboende som har råd att köpa de här husen, säger Bråkenhielm och fortsätter.

– Jag söker inte konflikt. Men vi har olika viljor inom den politiska majoriteten i kommunen. Orust har tusentals sommarhus. Nästan alla ligger på de bästa områdena. Min uppfattning är att om det ska byggas så ska det vara för vanliga människor, samtidigt som vi ska sträva efter att hålla stränderna öppna, säger hon.

Anders Arnell (M) är vice ordförande i kommunstyrelsen och säger att hans parti håller med Bråkenhielm.

– Det har hela tiden funnits ett tryck från allmänheten i Kungsviken mot den föreslagna bebyggelsen och den ursprungliga detaljplanen tillåter bara sjöbodar.

”Värna våra lokala entreprenörer”

Arnell tillhör den halvan politiska partier (M, S, L och delar av Folkviljan) som är emot den föreslagna etableringen. På andra sidan (C, MP, KD, SD och delar av Folkviljan) finns centerpartisten Lars Larsson.

Han har svårt att förstå, varför inte sommarstugorna kan få byggas.

– Vi bör följa inriktningsbeslutet från 2016, att bygga de aktuella husen med va-anslutningar, anser vi. Det finns dessutom redan en kommunal va-ledning i närheten som går att ansluta till, säger han.

– Det handlar om att värna våra lokala entreprenörer. Men när detaljplanen var ute på remiss sade en del grannar nej till bygget, minns Lars Larsson som är oppositionsråd.

Lars Larsson syftar bland annat på Johan Olsén som är den entreprenör som vill bygga på tomten.

– Johan Olsén som vill bygga här vid vattnet har lagt ner en miljon kronor på planarbetet i Kungsviken 1:25. Stoppet från politiken har fått många i den lokala byggbranschen att ifrågasätta villkoren i den här kommunen, menar Lars Larsson.

Hur vet du det?

– Jag talar med flera i byggbranschen. Många reagerar mot att kommunen ändrar tidigare tagna beslut. Det tycker jag är olyckligt.

Johan Olsén själv menar att politikerna glömmer att nämna är att fastigheten Kungsviken 1:25 redan i den gällande detaljplanen har byggrätt för sjöbodar/hamnmagasin som när de byggs helt kommer att skärma av stranden för allmänheten.

– Jag har erbjudit mig att göra om den nya detaljplanen, om den går igenom, att anlägga en strandpromenad eller gångbrygga mellan de nya husen och vattnet där allmänheten skall garanteras fritt tillträde. Genom att uteplatserna för de föreslagna sjöstugorna och fritidshusen och den föreslagna strandpromenaden placeras på olika nivåer minimeras risken för konflikter mellan fastighetsägare och allmänheten, säger han.