När mamman vågade sig ut hittade hon ett rep lagt som en snara.