Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Dras in. vässtrafik har beslutat att dra in direktlinjen mellan Orust och Göteborg. Nu protesterar kommunen.

Kommunen protesterar mot att direktlinje dras in

Direktbussarna mellan Orust och Göteborg dras in från och med den 19 juni. Nu protesterar kommunen mot de förändringar som planeras och kräver i en skarpt formulerad skrivelse att det först ska tas fram en konsekvensanalys.

– Vi har haft flera träffar med företrädare från Västtrafik utan att nå fram till en lösning, säger Lena Tegenfeldt, chef för samhällsbyggnadsavdelningen på Orust, som skött förhandlingarna med Västtrafik.

Den tur som ska tas bort kallas för Orust Express och dras in från och med den 19 juni. På Västtrafiks hemsida står det att direktbussarna kommer att tas bort och att den som ska åka till Göteborg i fortsättningen måste byta till Tjörns Express i Myggenäs.

– Det handlar om turer som går på morgonen. Och det handlar inte om turer som dras in bara över sommaren utan förändringen gäller tillsvidare.

Läs mer: Oklara besked om linje 820 skapar oro

Kommunalrådet Kerstin Gadde (S) är mycket upprörd och oroas över de många pendlare som nu får sämre möjligheter att pendla till Göteborg.

– Västtrafik borde komma med klarare besked, säger hon.

Orust kommun har skickat en skrivelse som är undertecknad av Kerstin Gadde (S) och oppositionsrådet Hans Pettersson (M) till Västtrafiks styrelse och kollektivtrafikmyndigheten. I skrivelsen står bland annat att beslutet har tagits utan att faktaunderlag som visar antalet resande tagits fram. Det har inte heller tagits fram någon konsekvensanalys som presenterats för Orust kommun.

I skrivelsen påtalas vidare att direktbussarna är väsentliga för de boende på Orust som pendlar söderut. Och att möjligheterna att ta sig till Orust inte får minska på grund av att antalet inpendlare ökar.

Västtrafik har tagit beslut att göra den här förändringen. Enligt Jens Holmberg, på Västtrafiks presstjänst, kan det fortfarande bli vissa förändringar i höstens tidtabell.

Läs mer: Västtrafik backar om buss 820

– Det finns en anledning till att den här förändringen genomförs, säger han. I dag är det så att det går två halvfulla bussar från Orust och Tjörn till Göteborg. Den förändring som görs innebär att de som reser från Orust får byta buss i Myggenäs innan resan till Göteborg fortsätter. Detta görs för att vi ska få fler passagerare i den buss som går vidare till Göteborg.

I nuläget kommer bussarna att avgå ungefär på samma tid från Orust som i dag. Det kan bli vissa justeringar i höstens tidtabell.

– Vi ska ha ett ytterligare möte med företrädare från Orust kommunför att lyssna på deras synpunkter, säger Jens Holmberg.