Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Kritiseras av JO för långsam handläggning

Det är ett stort antal anmälningar som Orustbon gjort de senaste åren. I början av 2016 gjorde han 45 anmälningar om felaktigt byggda skorstenar i Mollösund. Några år tidigare anmälde han ett otillåtet trädäck. Nu kritiserar justitieombudsmannen (JO) kommunens långsamma handläggning av ärendet.

Miljö och byggnadsnämnden på Orust kritiseras av Justitieombudsmannen (JO) för långsam handläggning.. Bild: Andreas Carlsson
Miljö och byggnadsnämnden på Orust kritiseras av Justitieombudsmannen (JO) för långsam handläggning.. Bild: Andreas Carlsson

Det är ett stort antal anmälningar som Orustbon gjort de senaste åren. I början av 2016 gjorde han 45 anmälningar om felaktigt byggda skorstenar i Mollösund. Några år tidigare anmälde han ett otillåtet trädäck. Nu kritiserar justitieombudsmannen (JO) kommunens långsamma handläggning av ärendet.

Det är handläggningen av ärendet som lett till att den anmälningsbenägne Orustbon valt att anmäla Miljö och byggnadsnämnden på Orust till JO. I anmälan påstås bland annat att kommunen struntat i en del av anmälan när det gäller det otillåtna trädäcket. Och inte brytt sig om att göra något när det gäller anmälan om de otillåtna skorstenarna.

Miljö och byggnadsnämnden på Orust tillbakavisar kritiken i anmälan när det gäller handläggningen av det otillåtna trädäcket. Däremot erkänner man att det inte gjorts något när det gäller anmälningarna mot otillåtna skorstenar.

I sin förklaring menar kommunen att det beror på bristande resurser i kommunhuset och ett stort antal ärenden som handläggs. Vidare menar kommunen att det inte är så lätt att hantera 45 ärenden utan att varje ärende måste behandlas för sig.

Tog för lång tid

JO konstaterar i sitt beslut att det gått fem år och nio månader sedan ärendet när det gäller det otillåtna däcket inleddes och tycker att handläggningstiden i det här ärendet är alldeles för lång. Även kommunens agerande när det gäller skorstenarna kritiseras eftersom det inte är förenligt med kravet på en skyndsam hantering av ett ärende.

Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S) säger att hon inte har någon detaljkunskap om det enskilda ärendet i Mollösund men svarar att kommunen har förstärkt den avdelning som arbetar med bygglov.

– Det handlar om fyra tjänster för att kunna hinna med de ärenden som blivit liggande från förra året, säger hon. Vi gör vårt bästa för att hinna med olika typer av ärenden. Men det är ofta komplicerade frågor att utreda och det ställs en hel del krav på de enskilda tjänstemännen. Det kan också vara svårt att få tag i personal till vissa tjänster.