Henric Carlsson drog igång sitt företag Conscriptor 2005.