Offentliga toaletter på Orust för en halv miljon

Debatten om fler offentliga ­toaletter på Orust fortsätter. Nu finns ett skarpt förslag. Men den politiska majoriteten är inte nöjd.

ANNONS

Det har raljerats en del med förslaget om fler året runt öppna offentliga toaletter i samhällena. Det var ett av lokala partiet Folkviljans främsta vallöften i höstas som till och med hade en bajamaja som valstuga.

När tjänstemannaförslaget presenterades i förra veckan var rubriken i den lokala tidningen Fritt fram för alla kissnödiga. Men i grunden handlar det om att öka turismen på ön, anser Anders ­Arnell (M), ordförande för utskottet för samhällsbyggnad och ledamot i kommunstyrelsen.

Det förslag som nu tagits fram av förvaltningen går ut på att nya ­offentliga toaletter inrättas på orterna Henån, Ellös, Mollösund, Gullholmen Käringön och Hälle­viksstrand för en årlig kostnad om 440 000 kronor. Men det räcker inte, enligt den styrande majoriteten. Anders Arnell tror att politikerna kommer att göra tillägg när frågan tas upp i kommun­styrelsens arbetsutskott i dag.

ANNONS

– Det här är en tjänstemanna­produkt. Det blir nog både högre standard och dyrare när politiken sagt sitt. Det här ska vi inte ­spara på. Det gagnar turismen och det är den vi kommer att leva på i framtiden. Vi behöver vara lite mer välkomnande på Orust över lag. Vi tittar även nu på offentliga utrymmen, hur de ser ut och utreder en kommunal parkförvaltning, säger han.

Han förstår att tidigare styren på Orust sparat på dessa områden men han tror tvärtom att fler skatte­pengar på toaletter och planteringar kommer att löna sig eftersom det gynnar turismen ­vilket skapar arbetstillfällen vilket i sin tur kan ge fler bosatta på ön.

ANNONS