Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Vilhelm Stokstad/TT
Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Utredning om barns nya hem slutfördes aldrig

En ung pojke flyttade från sin mamma till en ny familj. Trots lagkrav inleddes utredning av den nya familjen sent och slutfördes aldrig. Nu påtalar Inspektionen för vård och omsorg brister i socialtjänsten i Orust kommuns handläggning.

I juli 2016 fick socialtjänsten i Orust kommun reda på att en ung pojke hade flyttat från sin vårdnadshavare. Pojken bodde numera hos vårdnadshavarens exsambo, meddelade hennes nuvarande sambo samtidigt som han förklarade att det rådde "tumult i familjen".

Beslut togs om att utredning skulle inredas. Men det dröjde en månad innan en utredning påbörjades, och detta efter ytterligare påstötning från pojkens anhöriga.

Två månader senare hade pojken flyttat till en väns familj, vilket socialtjänsten fick meddelande om.

Ska göra en utredning

I det läget ska socialtjänsten göra en utredning av familjen, prata med barnet och få ett medgivande från socialnämnden i kommunen. Först då kan placering i en ny familj godkännas.

Först ett år senare tror sekreterarna att utredningen genomförd. Då visar det sig dock att socialtjänsten varken genomfört samtal med det placerade barnet eller familjens biologiska barn. Socialtjänsten får kontaktuppgifter till barnen i augusti och sedan står utredningen still.

Den ansvariga familjehemssekreteraren sjukskrivs och lämnar över ärendet till en kollega och meddelar att ärendet måste slutföras. När sjukskrivningen är slut, sommaren 2018, visar det sig att utredningen stått stilla.

Konstaterar brister

Kommunen konstaterar, i en skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), att det finns en rad allvarliga brister i handläggningen av ärendet. Att placeringar i enskilda hem ska utredas i samma omfattning som en familjehemsplacering visste inte ansvariga tjänstemän.

Rutinerna kring familjehemsplacering följdes inte, eftersom sekreterarna inte betraktade det som en vanlig familjehemsplacering.

Kommunen arbetar för att få fram en tydligare struktur och rutin kring placeringar, samt kompetensutveckling av familjehemssekreterarna, står det i skrivelsen.