Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Odling är ett intresse som ökar från år till år.  Bild: Alexander Gustafsson
Odling är ett intresse som ökar från år till år. Bild: Alexander Gustafsson

Permakultur - ett komplement till dagens odlingar

Våren är runt hörnet och odlingssäsongen är på gång. I takt med att intresset för odling ökar, ökar även intresset för olika sätt att odla på. Permakultur är ett sätt. Hur står det sig mot den konventionella odlingen?

Permakultur är ett koncept som skapades på Tasmanien av biologen Bill Mollisson och ekologen David Holmgren. Begreppet är en sammanslagning av orden permanent och agrikultur, vilket många kort och gott ser som ett koncept för ett permanent eller bestående jordbruk.

Men permakultur är mycket mer än så. Philipp Weiss, initiativtagare till projektet Permakultur i Stjärnsund vill lyfta att metoden är mer av ett ramverk på hur vi kan skapa samhällen som ligger bättre i linje med människors och planetens behov.

– Nu för tiden förknippas permakultur oftast med odling, men för mig är det mycket mer än så. Det är ett sätt att leva på och handlar om hur vi ska kunna tillfredsställa våra egna och planetens behov. Men det landar väldigt lätt i just odling då det är en väldigt konkret gren, säger Philipp Weiss.

Många som läst in sig på ämnet ser det som en lösning för världens hunger och klimatproblem. Men om metoden skulle funka som substitut mot dagens konventionella och ekologiska odling, är högst osäkert. Maria Wivstad, föreståndare för centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) på SLU menar istället att permakultur skulle kunna fungera som ett komplement till dagens odlingar.

– Jag tror inte att det blir en konkurrent, men däremot kan jag se att permakultur kan hjälpa till att inspirera och kanske bli en del av de ekologiska odlingarna, säger Maria Wivstad.

Hon menar också att permakultur ofta är en småskalig odling som kan vara väldigt produktiv då det handlar om att använda odlingsytan på ett så effektivt sätt som möjligt.

Odling i större skala blir svårare då permakultur förlitar sig mycket på manuellt arbete. Det är där det konventionella jordbruket har sina fördelar, då de kan odla på en mycket större yta utan att ha problem med till exempel ogräs och skadedjur.

Att förkultivera sina grönsaker är ett bra knep för att kunna skörda tidigare på året.. Bild: Alexander Gustafsson
Att förkultivera sina grönsaker är ett bra knep för att kunna skörda tidigare på året.. Bild: Alexander Gustafsson

Samtidigt får det konventionella jordbruket mer och mer kritik. Många påstår att det utarmar marken och minskar den biologiska mångfalden. Men alla är inte eniga i den frågan, vilket kan vara ett av flera skäl till att många lantbrukare tvekar till att övergå till ekologisk odling. Trots att det kan vara en ekonomisk fördel.

– Priset på varorna som säljs blir högre och lantbrukarna får en speciell ersättning för att vara ekologiska. Men å andra sidan blir kostnaderna högre och skörden mindre. Det krävs även en kunskapsmässig omställning, det gäller att vara vetgirig som lantbrukare om man ska gå över till det ekologiska, säger Maria Wivstad.

Permakultur är i dagsläget långt i från att kunna konkurrera ut det traditionella jordbruket. Men för den som odlar för eget intresse kan det vara något att satsa på.

– En stor faktor i permakultur är att man ska jobba ihop med naturen, därför främjar odlingar med permakulturdesign ofta den biologiska mångfalden, säger Philipp Weiss.

Om man vill börja odla med ett permakulturtänk är det viktigt att tänka på några saker.

– Utgå från dina egna behov. Smaka dig fram och se vad du tycker är gott. Och framför allt, börja inte för stort. 20 kvadrat räcker. Det kan också vara bra att satsa på fleråriga grönsaker då de inte kräver så mycket jobb, avslutar Philipp Weiss.

Philipp Weiss, initiativtagare till projektet Permakultur i Stjärnsund..
Philipp Weiss, initiativtagare till projektet Permakultur i Stjärnsund..