Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Pernilla Forss, Jessica Svensson, Anne-Sofie Skälegård på Hälsokällan, Fyrbodal.
Pernilla Forss, Jessica Svensson, Anne-Sofie Skälegård på Hälsokällan, Fyrbodal.

Projekt som lär barn säga stopp

Är det okej att skojbråka? När övergår det i något annat? Nu startar ett projekt för att stärka arbetet med barns rätt till kroppslig och personlig integritet.

– Det här är viktigt. Det som görs i förskolan är viktigt resten av livet, säger Jessica Svensson, projektledare.

Projektet ska lära barn om deras rätt till sin egen kropp och stärka skolans roll i att främja barns och ungas hälsa, jämställdhet och rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.

Jessica Svensson säger att förskolan och skolan är viktiga arenor för detta arbete.

– Det gäller att tidigt i åldrarna lära barn om rätten till sin egen kropp och var gränserna går och likadant lära sig respektera andras gränser, säger Jessica Svensson.

Hon säger att det är av vikt att tidigt kunna sätta ord på känslor och läsa av andras kroppsspråk. Projektet syftar till att öka kunskapen hos personal, barn och föräldrar.

– Att som barn öva på och bli stärkt i vad det är som känns som ett ja, och vad som känns som ett nej, säger Jessica Svensson.

Hon vill att arbetet ska leda till att personalen stärker barnens integritet genom att göra dem delaktiga och värna deras integritet vid exempelvis matsituationer, toalettbesök och i lek med andra. Hon säger att ytterligare en målsättning är tidig upptäckt av redan utsatta barn.

– För att vi ska nå dit behöver förskole- och skolpersonal också få ökade kunskaper om bland annat genus och jämställdhet kopplat till våld, säger Jessica Svensson.

Hon säger att man här behöver arbeta med barns integritet och samt att personalen får mer kunskaper om barn som växer upp med våld eller övergrepp. Det gäller att hitta former för hur förskolorna etablerar ett integritetsfrämjande förhållningssätt i de här frågorna säger hon.

– Till exempel frågan om "skojbråk", är det ok att skojbråka, när övergår det i något annat, vem tar ansvar när det händer, vem har makten i gruppen när det ska skojbråkas, det här behöver man ha ett tydligt förhållningssätt kring, säger Jessica Svensson.

Hur kommer projektet att märkas i förskolan- och skolan?

– Det är meningen att personalen på olika sätt arbetar med dessa frågeställningar i undervisningen eller vid samlingar. Likaså i omvårdnadssituationer och i leken och att ämnet lyfts på föräldramöten och inskolningar. Det kan vara så att barnen sen tar med sig tankar om det här hem och så kan man prata om det hemma, säger Jessica Svensson.

I sommar träder den reviderade läroplanen för förskolan i kraft. Där finns nya skrivningar om barns kroppsliga och personliga integritet. En arbetsgrupp för projektet har redan påbörjat planeringen och aktiviteter kommer att starta i mars med föreläsningar och inspirationsdagar för personalen.

Fakta om projektet:

Projektet kommer att hålla på under 2019-2020 och syftar till att utveckla förskolans/skolans arbete med barns integritet som en del i ett våldspreventivt arbete. Det är tretton kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla som är aktuella för projektet. Projektmedel kommer från Folkhälsokommittén i Västra Götaland och drivs av Hälsokällan som är en kompetensutvecklingsresurs inom Fyrbodals kommunalförbund.

I projektet ingår förskolorna:

Herrestad

Hogstorp

Lane-Ryr

Hälle

Forshälla

Kärr

Stranden

Kreatören

Bokenäs

Parken

Jakobsberg

Norgården

Linet

I projektet ingår också skolan Hogstorps skola.