Räkfisket halveras på Västkusten

När de slutliga förhandlingarna om räkfisket i Västerhavet nu är slutförda, visar det sig att räkkvoten krymper mer än beräknat.
– Det kommer påverka en del svenska fiskare, säger Bart Adriaenssens på Havs- och vattenmyndigheten.