Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Renare kan luftförorena

Test: Det är inte mycket ren luft man får för pengarna från vissa av luftrenarna. Och en av apparaterna släpper till och med ut giftig ozongas.

Var femte svensk är pollenallergiker. Ett sätt att minska problemen är att skaffa en luftrenare till sovrummet. Men att köpa första bästa apparat är ingen bra idé, visar ett test som Testfakta gjort på uppdrag av oss.

Förutom att det skiljer mycket i effektivitet mellan olika modeller visar testet att luftrenaren Viktor från Stadler Form släpper ut giftig ozongas till inomhusluften. Ozon är potent retande för luftvägarna och förknippas även med förtida död, enligt professor Tom Bellander vid centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting.

– Den här apparaten förvärrar i stället för att förbättra inomhusluften. Den borde inte få säljas, säger han.

Vissa apparater i testet renar endast luften med hjälp av vanliga filter, men luftrenarna från Stadler, Wilfa och Jula använder en kombination av filter och jonisering.

I Stadlers fall innebär det att partiklarna i luften laddas negativt och sedan fastnar på ett positivt laddat metallbleck inne i luftrenaren.

– Om en joniserande luftrenare inte bara laddar partiklarna utan även själva luften bildas det ozon. Det här var ett känt problem för den här typen av produkter för 30 år sedan som jag trodde branschen hade löst, säger Tom Bellander.

Stadler Form är ett schweiziskt företag. Enligt säljchefen Samuel Wyss är man medveten om att luftrenare producerar ozon som en biprodukt, men han hävdar samtidigt att man uppfyller branschstandardens krav när det gäller ozonutsläpp.

Även om övriga modeller åtminstone inte förorenar luften skiljer det extremt mycket i hur effektiva de är.

I testet har vi utgått från att man ska kunna sova med luftrenaren påslagen. Därför gjordes mätningarna vid det hastighetssteg som ligger närmast under en ljudnivå på 37 decibel, vilket är ett krav som Astma- och Allergiförbundet tagit fram för luftrenare. För samtliga apparater i jämförelsen innebar det den lägsta hastigheten.

Resultaten visar att luftrenarna från Coway och Electrolux är överlägsna övriga modeller i testet – både vad gäller reningskapacitet och hur mycket energi de drar.

Coway renar rumsluften tio gånger så snabbt som apparaten från Jula. Utgår man från Astma & Allergiförbundets rekommendationer för luftrenare skulle Coway klara ett rum på cirka 25 kvadrat och Jula bara två och en halv – en klädkammare eller ett mindre badrum. Inte heller Wilfa eller Stadler klarar mer än sju och en halv respektive sex kvadrat.

– Det är rimligt att en sådan här apparat ska kunna klara ett normalstort sovrum på tio kvadrat åtminstone, säger Tobias Eriksson, testledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som utfört testerna.

---------

Renare förorenar inomhusluften.

Fakta: Om testet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har på Testfaktas uppdrag testat sex olika luftrenare för sovrum.

Vid urvalet har vi endast valt apparater som säger sig klara en ljudnivå på 37 decibel. Denna ljudnivå anses vara okej att sova i enligt Astma- och Allergiförbundet.

Mätningarna av luftrenarnas kapacitet och energieffektivitet gjordes vid den hastighet som låg närmast under 37 decibel för varje apparat.

Reningskapaciteten är den mängd ren luft som luftrenare producerar per timme. Reningskapaciteten mättes vid olika partikelstorlekar. : 0,3-0,5 μm, 0,5-1 μm, 1-5 μm och totalen av partiklar > 0,3 μm. I tabellen redovisas reningskapaciteten för partiklar > 0,3 μm.

Energieffektiviteten är i detta sammanhang ett mått på hur mycket renad luft man får per watt och timme.

Ozon-mätningen gjordes genom att laboratoriet mätte halterna av ozon vid inlopp och utlopp på luftrenarna. Mätningarna upprepades fem gånger.