Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så ska langningen av alkohol minska i Uddevalla

Antalet ungdomar som dricker alkohol blir färre, men problemen med langning kvarstår.

I dag inleds den årliga kampanjen mot langning av alkohol. Länsstyrelsen Västra Götaland står bakom satsningen, som riktar sig till vuxna med möjlighet att köpa alkohol på systemet.

– Vi ser att det är yngre vuxna, kanske syskon som oftast langar, säger Unni Norén, drogförebyggande samordnare i grundskolan i Uddevalla.

Kampanjen är en del i det främjande och förebyggande arbetet som hon tillsammans med kollegorna Malin Törner och Ulrika Engelbrektsson gör mot alkohol och droger. Målet är att så få ungdomar som möjligt under 20 år ska dricka.

– Forskning visar att för varje år alkoholdebuten skjuts upp, minskar risken för alkoholrelaterade problem med åtta procent. Samma forskning påvisar att det är fyra gånger vanligare för den som börjar dricka alkohol vid 14 års ålder att bli alkoholberoende än den som börjar vid 20 års ålder, berättar Unni Norén.

Dricks mindre än någonsin

Hon ser också att vuxna i dag är mer benägna att sätta gränser och respektera åldersgränser än tidigare.

– Det gör att ungdomarna dricker mindre än man någonsin gjort. Det beror dels på att vi har en hälsotrend men också att vuxna numera tar mer ansvar.

Dessutom menar hon att allt fler ungdomar väljer att avstå helt från alkohol.

– Det är jättetacksamt. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Därför vill vi betona vikten av omsorgsfulla och stödjande föräldrar med klara och tydliga regler, där föräldrarna har insyn i barnens liv och känner till vad ungas alkoholbruk kan leda till, säger Unni Norén.