Så kan rovdjuren skydda oss från nästa pandemi

Risken för nya pandemier ökar snabbt. Och dessa kan på flera sätt bli betydligt värre än coronautbrottet, varnar forskare. Drygt 800 000 virus beräknas ha förmåga att infektera människor. Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är nyckeln – och här spelar rovdjur en avgörande roll.