Borgenärer och gäldenärer. På måndagen presenterade rekonstruktören Christian Andersch Stampens preliminära rekonstruktionsplan för borgenärerna. Koncernens vd Martin Alsander var med på de flesta borgenärssammanträdena.
Borgenärer och gäldenärer. På måndagen presenterade rekonstruktören Christian Andersch Stampens preliminära rekonstruktionsplan för borgenärerna. Koncernens vd Martin Alsander var med på de flesta borgenärssammanträdena.

Så ska Stampen överleva

Fler ägare, en bolagsförsäljning, nya lån och ackord – det ska rädda Stampen genom rekonstruktionen. – Vi behöver kapitalstarka ägare som kan satsa långsiktigt på verksamheten, säger vd och koncernchef Martin Alsander.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Fler ägare, en bolagsförsäljning, nya lån och ackord – det ska rädda Stampen genom rekonstruktionen. – Vi behöver kapitalstarka ägare som kan satsa långsiktigt på verksamheten, säger vd och koncernchef Martin Alsander. På måndagen lade rekonstruktören Christian Andersch fram en preliminär rekonstruktionsplan för flera av koncernens bolag, inklusive moderbolaget Stampen AB. Planen, som går ut på att få fram nya pengar till koncernen, går i princip att spalta upp i fyra punkter: Öppna för fler ägare, försöka få nya lån med lägre ränta, skriva ner skulder genom ackordsförhandlingar och även sälja ett av koncernens bolag.

Hemlig affär Vilket bolag det handlar om och hur mycket pengar försäljningen väntas ge är dock hemligt just nu. – Förhoppningsvis kan vi gå ut med ett namn väldigt snart, säger Martin Alsander. Han poängterar dock att den huvudsakliga planen fortfarande är att "hålla ihop koncernen genom rekonstruktionen" – Vi är intresserade av en finansieringslösning som fungerar för hela koncernen. De kärnverksamheter vi idag äger vill vi fortsätta att driva och äga även framöver, säger Martin Alsander. Vilka slags investerare för ni samtal med? – Det finns naturligtvis olika typer av investerare som är intresserade i det här läget, men jag vill inte gå in på några detaljer, säger Martin Alsander. Diskussionerna om nytt kapital är än så länge övergripande. När det är bestämt hur stor skuldnedskrivningen blir hoppas Alsander att samtalen ska bli till konkreta investeringar. – Men innan vi kan ta diskussionerna vidare måste vi själva skapa oss en uppfattning om vilket kapitalbehov vi har och vad vi vill göra för satsningar framåt. Det beror bland annat på vad rekonstruktören kommer fram till när det gäller ackordsuppgörelse och skuldnedskrivning, säger han.

ANNONS

Borgenärer positiva Både Skatteverket och bankkonsortiet, som har de största fordringarna, godkände på måndagen att rekonstruktionen fortsätter som planerat. Frågorna om de olika bolagens ekonomi och framtidsplaner var dock både många och ingående på en del av borgenärssammanträdena. När det var dags för förhandling kring Stampen Local Media, där bland annat GP ingår, var borgenärerna också så många att flera fick sitta på golvet eller stå längs väggarna för att få plats i salen. De flesta var frilansare, som när Stampen i samband med rekonstruktionen ställde in betalningarna, inte fått pengar för jobb de gjort åt tidningarna i koncernen. Många av deras frågor handlade om de planerade ackordsförhandlingarna, där det ska avgöras hur stor del av fordringarna varje borgenär kommer att få betalt.

"Låter som det inte finns några pengar" När kallelserna till dem skickas ut senare i juni, kommer ackordet dock "inte att vara säkerställt" Det betyder i praktiken att det just nu inte finns några pengar avsatta för att betala de skulderna. – Det låter som att det inte finns några pengar att betala oss med. De pengarna ska komma från nya ägare, som inte är klara ännu och från en försäljning av ett företag i koncernen, som vi inte heller vet är klar ännu. Det känns svajigt, säger Karin Fingal, frilansare för GP, som var med på borgenärssammanträdet. Hon är mycket kritisk till de stora ersättningar och utdelningar hon menar har gått till Stampens ledning och ägare under tidigare år och skulle helst se att tidningarna fortsatte under annan styrning. Rekonstruktören bedömer fortsatt att förutsättningarna att lyckas med rekonstruktionen är goda. Stampens chanser att, efter rekonstruktionen, attrahera nytt kapital bedöms samtidigt som "mycket goda"

ANNONS

Fakta: Tidsplanen

Den 23:e maj ansökte Stampen om rekonstruktion för 16 bolag inom koncernen. Ansökningarna beviljades under samma dag.

Den 20:e juni hölls borgenärssammanträden för bland annat moderbolaget Stampen AB, tryckerikoncernen V-TAB, Stampen Digitala Medier, tidningsdistributören VTD och Stampen Local Media. I SLM ingår 14 tidningstitlar, bland dem finns till exempel Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten och TTELA. Under dagen meddelade koncernen också att den avvecklar dotterbolaget V-TAB Örebro AB, som i dag saknar både anställda och verksamhet. Dessutom ska dotterbolaget Modern Women Media, som bland annat driver Devote.se, Rodeo och familjeliv.se, tas ur rekonstruktionen. Bolaget har redan nu kommit "tillrätta med sin balansräkning".

Senare i juni skickas ett ackordserbjudande ut till alla borgenärer.

I september räknar rekonstruktören med att ackordsförhandlingarna kan hållas. Efter det ska rekonstruktionen avslutas.

ANNONS