SGI undersöker skredrisk vid Viskan

Nu börjar borrandet i marken – i Mark. SGI utför en grundlig undersökning gällande skredrisken längs med Viskan. Geotekniska undersökningar inleddes under onsdagen bredvid sjumannaplanerna mittemot Viskavallen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeKinna usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Längs med Viskan har Statens geotekniska institut, SGI, påbörjat en större undersökning som behandlar skredrisken längs Viskans vattendrag. Det är geotekniker Tobias Thorén som leder projektet och med sig har han två kollegor från konsultfirman Norconsult. Deras arbete går ut på sondering av marken, provtagning och grundvattenmätningar.

– Det finns några prioriterade vattendrag i Sverige och Viskan är ett av dem. Vi kommer vara just här intill Viskavallen i tre dagar. Och sen kommer vi förflytta oss nedströms, berättar Tobias Thorén för Mark-Posten

Det gäller totalt 18 mätplatser längs med Viskan som ska utredas. Kinna blir det första stoppet och så tar de sig så sakteliga ner längs ån och avslutar i höjd med Horred, i ett arbetsmoment som de förväntas vara klara med till hösten.

ANNONS

Undersökningen är ett arbete som utförs på uppdrag av regeringen men som i slutändan faller i knät på både kommunen och invånare.

– Om det skulle vara så att det finns en skredrisk så är det först upp till kommunen att planera men till syvende och sist är det upp till fastighetsägaren, konstaterar Thorén.

Markborna ska inte störas av ljudet

Men för att nå hela vägen dit så krävs många turer fram och tillbaka.

– Det vi gör i år är att vi använder borrbandvagnar för att sondera marken. Det innebär att man mäter jorddjup och motstånd. Samt analyserar vad det är för typ av jord i marken. Om det är sand, lera eller silt. Sen tar vi prover och skickar till labb, säger Tobias Thorén.

Och när de är klara med det arbetet så ställer de ut grundvattenrör på de platser de sonderat.

– Den första delen kommer ge oss preliminära resultat. Men resultatet från grundvattenrören dröjer ytterligare ett år. Om vi sen upptäcker att det finns en skredrisk, så får vi göra mer grundliga undersökningar för att se vad det kan få för konsekvenser. Efter det kan man börja planera för åtgärder.

Men bara för att det först nu börjar låta lite runtom i kommunen så innebär inte det att arbetet börjar nu.

ANNONS

– Det här har pågått sen 2020 totalt sett. Men vi behöver göra en del förutredningar, titta på geologin i området och tidigare undersökningar som har gjorts. Sen så har vi först nu kommit igång med fysiska undersökningar på plats.

Kommer Markborna störas av ljud?

– Det brukar inte vara någon som klagar. Ljudet är väldigt lokalt, det kan höras litegrann men det är inget jag tror man störs av.

Undviker att störa grödorna

Att bara borra på en punkt av varje undersökningsområde hade inte gett en fullskalig bild. Därför placeras borren ut på tre olika ställen med uppskattningsvis 20 meters mellanrum, på de 18 stationer de undersöker.

– Det är för att få en tydlig generell bild över hur det ser ut. Vi hade gärna kommit så nära vattnet som möjligt, säger Thorén.

En av anledningen till att de positionerar sig så nära inpå centrala Kinna är för att de försöker undvika att störa grödor.

– Vi börjar i de områdena som inte är känsliga för jordbruk. Vi försöker att vänta ut det litegrann så vi inte kommer i konflikt med odlingsmark.

Det kommer alltså vara en ganska lång process och de slutgiltiga resultaten kommer först framåt 2025. Men några praktexempel på tydlig skredrisk går inte att hitta än.

ANNONS

– Oftast får man varningstecken på att marken rör på sig. Ett skred är en rörelse. Antingen kan det uppstå sprickor längs med slätten, man kan se sättningar. Eller så kan man se att träd börjar luta eller att vatten sipprar fram, säger Thorén.

LÄS MER:Det här händer i Mark i sommar

LÄS MER:Markpolitikerna spolar tjänstemännens förslag – renovering av reningsverk skjuts på framtiden

LÄS MER:Man slog ihjäl änder med planka

ANNONS