Skaftövrak vittnar om långväga handel redan på 1400-talet

Det gamla vraket som hittades på botten utanför Skaftö 2003 och som sjönk år 1441 är troligen från en tid med en aktiv handelsflotta i Europa. Det visar helt ny forskning.
– Vraket och lasten visar att det pågick en livlig internationell trafik utmed Bohusläns kust vi den tiden, säger forskaren och marinekologen Staffan von Arbin.