Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skogsägare om förslaget att förbjuda gran

Skogsstyrelsen föreslår att förbjuda plantering av granskog på vissa marker i Sverige. Detta tas emot med blandade känslor från skogsägare.

Förslaget från Skogsstyrelsen handlar om att förbjuda skogsägare att plantera gran på mark där tallen egentligen passar bättre, som torra marker och mark med tunt jordlager. Ewa Alfredsson som har en skogsfastighet i Hedekas och företräder föreningen Skog och Trä i Väst kan se fördelar med förslaget.

– Det är bra att inte bara plantera granskog. Det bästa är ju att ha en blandskog, säger Ewa Alfredsson.

Ersatt gran med björk

Hon berättar att hon själv har ersatt all gran med björk men påpekar att det det både finns lång tradition i att plantera gran och att det är det mest ekonomiskt fördelaktiga.

– Man måste ju se det långsiktiga också. Hur ser det ut om 80 år, frågar hon sig.

Länge har gran planterats på torr mark med tunt jordlager. Samtidigt är det svårt att odla tall på dessa marker på grund av att exempelvis älgar äter upp plantorna innan de hinner växa upp.

Men granen växer inte bra i den torra jorden och blir också hårt angripna av granbarkborren och det innebär en risk för den svenska skogens tillväxt enligt Skogsstyrelsen. Och det är därför man vill förbjuda granplantering på dessa marker.

Händer på resans gång

I Ekots rapportering ställer sig Mia André som äger skog i Uppsala kommun kritisk till förslaget.

– Vi måste ju plantera sådant som vi ser och tror kan ha en tillväxt, trots alla yttre faktorer som kan hända på resans gång, säger hon.

Förslaget till nya föreskrifter är nu ute på remiss och ska behandlas av Skogsstyrelsen. Det kan tidigast träda i kraft nästa år.