4 800 meter lång och 15 meter bred. Sotekanalen är ingen autostrada, men faktiskt en av Sveriges mest trafikerade leder.
4 800 meter lång och 15 meter bred. Sotekanalen är ingen autostrada, men faktiskt en av Sveriges mest trafikerade leder.

Sotekanalen fortsätter att sysselsätta

Den byggdes på 1930-talet för att sätta arbetslösa stenhuggare i sysselsättning. Att Sotekanalen många år senare skulle bli en av landets mest trafikerade farleder var det nog få som kunde gissa. Och än i dag sätter den en person i arbete.

ANNONS

Med sina 4 800 meter sträcker sig Sotekanalen från Kungshamn i söder till Hunnebostrand i norr. Vissa dagar under sommaren kan så många som drygt 1 000 båtar passera genom kanalen, och under hela året rör det sig om cirka 50 000.

Därmed är de flesta dagar under juni-augusti rejält hektiska för den person som än i dag är sysselsatt tack vare kanalen.

– Det varierar väldigt beroende på vädret, men de flesta dagar under sommaren har vi 450 segelbåtar som passerar och minst lika många motorbåtar. Då gäller det att vara med. Det är Sveriges mest trafikerade bro så sett, säger Bo Waller, som arbetar som brovakt vid svängbron som förbinder fastlandet med Ramsvikslandet.

ANNONS

Han har varit brovakt i snart åtta år, ett jobb som har funnits ända sedan bron invigdes.

Anledningen till att kanalen byggdes från första början var dels för att passagen utanför ön Soteskär var riskfylld och hade krävt många liv, och dels som en politisk åtgärd för att sätta arbetslösa stenhuggare från området i arbete. Efter att diskussioner om en genomfartsled förts redan på 1800-talet tog landstinget år 1901 initiativet som så småningom ledde till att kanalen blev till. Det dröjde dock ytterligare 30 år innan bygget kom igång.

Totalt deltog omkring 200 män i arbetet med att hugga och gräva fram Sotekanalen. Dåvarande kronprins Gustaf Adolf och hans fru Louise invigde sedan kanalen i juli 1935.

Ramsvikslandet hade inte varit vad det är idag om det inte hade varit för Sotekanalen. Och öns viktigaste uppgift har tveklöst Bo Waller, genom att både släppa förbi de mängder av båtar som passerar genom kanalen och de turister och boende som vill över bron. Något som han trivs väldigt bra med.

– Det är alla tiders. Man kan inte bättre ha't. Arbetet går inte bara ut på att öppna bron, utan innehåller även annan skötsel runt omkring. Bron ska smörjas och ses över, gräsmattor ska klippas, buskage ska ansas och toaletterna ska vara fräscha. Det är klart att det inte är så mycket att göra mitt i vintern, men något kan man alltid sysselsätta sig med, säger han.

ANNONS

Tidigare var bron även bemannad nattetid, men det slutade man med långt före Bo Wallers tid. Mellan 15 april och 15 oktober förlängs dock bemanningstiden rejält – från klockan 8-17 måndag till fredag till klockan 6-22 alla dagar.

– Sommartid måste vi ha tvåskift och vara tre stycken som delar på jobbet för att det ska fungera.

Sotekanalen har även sin egen dag. I år firas den 12 juli i Hunnebostrands hamn med god mat, aktiviteter och uppträdanden.

ANNONS