Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Beslutet om en person i nattpatrullen står fast

Beslutet att minska nattpatrullen i Sotenäs från två till en person står fast. Men en majoritet av politikerna i omsorgsnämnden vill att det ska tas fram en ny lösning som ska underlätta för nattpatrullen när det behövs stöd av två personer.

Bohusläningen har tidigare vid flera tillfällen rapporterat om personalens oro för ensamarbete på natten. Även namnlistor har samlats in mot beslutet som nu ändå står fast i väntan på att en konsekvensanalys ska tas fram.

– För två år sedan togs det beslut att minska bemanningen i nattpatrullen. Men den lösning som togs fram vid det tillfället när det gäller extra stöd fungerade inte. Det var inte tillåtet för personalen att låta personalen på särskilt boende rycka in som extra stöd till nattpatrullen. Det har Inspektionen för vård och omsorg påtalat. Dessutom har den pågående pandemin lett till extra förstärkning av nattpatrullen, säger Nils-Olof Bengtsson (M), ordförande i omsorgsnämnden i Sotenäs kommun.

”Samma typ av arbetsuppgifter som utförs på dagen och natten”

Han fortsätter:

– Det beslut som tagits innebär att förvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan en gång till. Det är också så att vi är skyldiga att rätta oss efter den budget som fastställts av fullmäktige.

Nils-Olof Bengtsson konstaterar att det är flera arbetsuppgifter inom hemtjänsten som kan utföras av en person på dag och nattid.

– Det är samma typ av arbetsuppgifter som utförs på dagen och natten, säger han.

Sanna Gustafsson (S) är andre vice ordförande i omsorgsnämnden. Hon yrkade på att beslutet att att minska antalet undersköterskor på natten skulle rivas upp.

– Det beslut som tagits innebär att beslutet att dra in nattbemanningen står fast i väntan på att det ska tas fram en konsekvensanalys, säger hon.

Samma tolkning gör Kommunals ordförande i Sotenäs.

– Det beslut som tagits innebär att det inte görs några förändringar när det gäller nattpatrullen, säger Petra Sundblad, ordförande för Kommunal i Sotenäs kommun.

”Tyder på dåligt ledarskap”

Frågan om nattpatrullen är infekterad och protokollet från omsorgsnämnden har lett till viss turbulens. I protokollet står bland annat att nattpersonalen gått ut med felaktig information och att detta skapat onödig oro hos medarbetare. Och att brukare inte har något att göra med hur arbetet organiseras. Petra Sundblad tycker att enskilda medarbetare hängs ut.

– Det här tyder på dåligt ledarskap, säger Petra Sundblad.

Lisbeth Olsson är omsorgschef i Sotenäs kommun. Hon hänvisar skriftligt till omsorgsnämndens protokoll från den 26 augusti när det gäller fakta. Och vill inte bemöta kritiken från Kommunals representanter eftersom hon inte fått kännedom om detta.

Hur ser det ut i andra kommuner i Sverige när det gäller arbete på natten? Statistik saknas när det gäller hur äldreomsorg genomförs på natten. Det anser Maria Sjölund, lektor och forskare i socialt arbete på högskolan i Gävle, som tillsammans med docent Katarina Andersson gjort en kartläggning av nattlig omsorg i hemtjänsten som blev klar i våras.

”Det är stor skillnad”

Nattarbetet på 41 enheter i 37 kommuner undersöktes. Det handlade om allt från enheter i storstäder till kommuner i glesbygd. I 15 av enheterna förekom ensamarbete i undantagsfall. I 13 av enheterna fanns planer på att införa ensamarbete.

– I vissa kommuner var det inte tillåtet att arbeta ensam på natten av säkerhetsskäl. Det var till och med så att arbetspass ställdes in om det inte gick att bemanna nattpatrullen med två personer. I några kommuner var ständigt ensamarbete på natten ett krav från arbetsgivaren. Det fanns två olika synsätt i den här frågan, säger Maria Sjölund.

Hon tycker att det borde införas nationella riktlinjer för arbete inom hemtjänst på natten.

– Det är stor skillnad när det gäller hemtjänstarbete på dag och natt. På natten handlar det framför allt om punktinsatser som byte av blöja, hjälp till toalett och tillsyn. Nattarbete kännetecknas av korta besök och mycket bilkörning. Det är inte alltid som man har kunskap om den vårdtagare som man kommer till, säger Maria Sjölund.