Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elever får svar från Sotenäs kommun om klimatet

I slutet av fjolåret skickade några elever på Bovallstrands skola in ett medborgarförslag om att Sotenäs kommun borde stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Nu får de svar.

Eleverna föreslog att kommunen skulle sträva efter att vara utsläppsfri till 2030, vilket ska uppnås bland annat genom minskade transporter, fossilfri el, energieffektiviseringar, minska matens klimatpåverkan samt att kommunen ska samarbeta med företag och organisationer för att klara omställningen.

Därefter har förslaget lämnats över till kommunstyrelsen för beredning, och nu ska kommunfullmäktige ta upp det vid sitt nästa sammanträde den 7 november.

Från kommunen delar man elevernas beskrivning av verkligheten och håller med om att det krävs åtgärder.

"Klimatet är en av vår tids största frågor och det är därför viktigt att Sotenäs kommun tar ansvar och är en aktiv del i klimatomställningen, och att vi samtidigt förmedlar detta ut till våra medborgare", skriver kommunens utvecklings- och näringslivsavdelning i ett tjänsteutlåtande.

Tanken är nu att förslaget ska beaktas i kommunens arbete med att ta fram en miljöplan och att det ska finnas en strävan efter att jobba för de här frågorna i den mån det är möjligt. I miljöplanen ska det finnas konkreta åtgärder för kommunens hållbarhetsarbete.