Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Frågan om Seabaseds bankgaranti har inte lösts ännu. Bild: Lasse Edwartz

Frågan om bankgaranti ännu inte löst

Företaget Seabased har ännu inte skickat in några pengar till den bankgaranti som ska göra det möjligt att städa upp på den plats på havets botten där det idag står ett antal vågkraftverk. Just nu tvistar länsstyrelsen och företrädare från bolaget om hur mycket pengar som ska avsättas.

– Jag har varit i kontakt med Seabased om detta men några pengar har ännu inte avsatts, säger Lena Sedin, vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har skickat flera brev till Seabased där de fastslår att det behövs fyra miljoner kronor för att återställa havsbotten utanför Smögen. I svaren från Seabased hävdar företaget att det räcker med 3, 5 miljoner.

Finns det något datum för när frågan om bankgaranti ska lösas?

– Jag kan i nuläget inte svara på vad vi tänker att göra och jag vill inte gå händelserna i förväg, svarar Lena Sedin.

LÄS MER: Kräver att området återställs

LÄS MER: Seabased skjuter besked på framtiden

Inte aktuellt

En annan viktig fråga handlar om vattendomen som reglerar vad som får göras och inte göras i det kvadratkilometer stora området i havet utanför Smögen. Nuvarande vattendom innebär att det får sättas ut ett antal vågkraftverk i området och det datum som gäller för när detta ska ha genomförts är den 31 december 2019.

– Det är fortfarande så att Seabased enligt de beslut som tagits har arbetstid på sig att sätta ut vågkraftverken så det pågår inte någon granskning när det gäller den biten, säger Lena Sedin.

Nuvarande tillstånd innebär att vågkraftsparken ska vara i drift senast den 31 december 2019 och drivas fram till 2030.

Är det aktuellt att se över nuvarande tillstånd?

– Inte i nuläget och det har inte kommit in någon ny ansökan från Seabased om ändrad inriktning på vågkraftsparken, svarar Lena Sedin.

Sandra Brantebäck är enhetschef på vattenmyndigheten.

– Det behövs en garanti för att återställa området om bolaget inte skulle finnas kvar när detta arbete ska genomföras. Jag utgår från att frågan löser sig inom den närmaste tiden.

LÄS MER: Pengar saknas för att återställa område till havs

LÄS MER: Oklart hur vågkraftsomåde ska städas upp

Kräver svar

Vidare finns frågetecken när det gäller de bidrag som Energimyndigheten delat ut till Seabased. Bolaget har fått cirka 100 miljoner i bidrag och den revisionsrapport som gjorts visar att det saknas kvitton och verifikationer för cirka tio miljoner kronor. Dessutom hävdas i en revisionsrapport att 20 miljoner kronor av det utbetalade stödet handlar om uppblåsta lönekostnader. Även de ska Seabased svara på – i sinom tid.

– Vi har begärt in kompletterande uppgifter och bolaget har ytterligare några veckor på sig att ta fram de uppgifter som vi har begärt, säger enhetschef Susanne Karlsson på enheten för hållbar el på Energimyndigheten.

I de brev som Seabased skickat till länsstyrelsen presenterar bolaget en positiv bild av verksamheten. Bolaget nämner bland annat att man tillsammans med Fortum undersöker möjligheterna att nyttja vågkraftsparken utanför Smögen för testning av energiteknik.

– Det pågår en dialog med Länsstyrelsen som vi räknar med ska vara positiv för alla intressenter, säger Öivind Magnussen, vd på Seabased.

LÄS MER: Rapport: stora brister i Seabaseds redovisning