Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Hårda sparkrav får personal att anmäla

Omsorgen i Sotenäs beräknas gå 8,6 miljoner under minus än budgeterat. Åtgärder sätts nu in och på äldreboendet Kvarnberget är personalen oroliga inför förändringarna.

Sotenäs kommun kämpar med sin ekonomi. Bohusläningen har tidigare rapporterat om kommunens bakslag med höjd avgift om 11,5 miljoner till det kommunala utjämningssystemet.

Under hösten har det dessutom uppdagats att omsorgen beräknas överskrida sin budget med 8,6 miljoner kronor. Med anledning till detta har omsorgsnämnden gett i uppdrag till den tillfälliga förvaltningschefen inom omsorgen Gunnar Erlandsson att införa sparåtgärder.

– Hemtjänsten har till exempel gått ned i volym och verksamheten har inte anpassats, säger Nils Olof Bengtsson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Hemtjänsten beräknas göra ett underskott med 3,8 miljoner kronor. En rejäl förändring planeras nu i en av de framtagna sparåtgärderna. Den norra och den södra arbetsgruppen kommer att slås ihop till en enhet. En åtgärd som Nils Olof Bengtsson tror hade skett oavsett sparkrav.

– Dels har vi antagit en äldreomsorgsplan där vi ska bygga om äldreboendet Hunnebohemmet där vi har haft administrativ plats för hemtjänsten. Vi vill göra om det till boenden istället. Dessutom är det obalans i antal heltidstjänster mellan arbetsgrupperna, säger han.

Okända effekter

Tre tjänster från nattgruppen kommer också försvinna. Det gäller mobila undersköterskor som stöttat både hemtjänsten och äldreomsorgen. Dessa tjänster har finansierat av stimulansbidrag av staten som kommer att upphöra efter årsskiftet. Däremot kommer ingen att varslas utan personalen kommer att omplaceras.

En annan verksamhet som står inför sparkrav är äldreboendet Kvarnberget, som beräknas överskrida sin budget med 2,2 miljoner kronor. Delar av problematiken vill kommunen nu lösa med att spara in 1,2 miljoner kronor genom att dra ned på schemalagd arbetstid motsvarande två årsarbetare. Tiden ska tas från arbetstid som har har täckts upp utav timvikarier.

Detta har fått personal och facket att reagera. De anser att de här förändringarna kommer alldeles för fort och menar att man inte vet vad det kommer ge för effekter. Nu har skyddsombuden anmält verksamheten till Arbetsmiljöverket genom en så kallad 6:6a-anmälan.

– Vi känner oss kränkta, överkörda och besvikna. Vi är hårt pressade på golvet som det är nu, säger Marie Hedlund, skyddsombud på Kvarnberget.

Signalerade i våras

Hon säger att skyddsombuden signalerade till kommunen redan i våras att det inte fanns tillräckligt med personal på schemat och att budgeten inte täcker upp behovet som finns.

– Vi ringer inte in vak om det inte behövs. Schemat går redan inte ihop och det kommer bli mer ensamarbete. Allting går så fort och det är mycket som är oklart, säger hon.

Nils Olof Bengtsson (M) har i sin tur förståelse för att man ser på saken på saken olika som arbetstagare och arbetsgivare. Han menar att kommunstyrelsen i sin tur tycker att det går för långsamt.

Men det kommer många förändringar på kort tid?

– En förklaring är att vi har haft någon på plats som förvaltningschef. Den positionen har väldigt olyckligt stått tom på grund av sjukdom. När en ny då tillträder så är det klart att han sätter igång med det som behöver göras, säger han.

Behöver vårdtagarna vara oroliga över förändringarna?

– Det är vår målsättning att alltid se till att ge rätt omsorg till våra medborgare. Vi är till för vårdtagarna, säger han.