Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Just nu pågår en process för att öka uttaget av sten i Ävja stenbrott.  Bild: Lasse Edwartz
Just nu pågår en process för att öka uttaget av sten i Ävja stenbrott. Bild: Lasse Edwartz

Miljödomstol besökte stenbrottet i Ävja

Nu har Mark och miljödomstolen besökt stenbrottet i Ävja i Sotenäs kommun med anledning av de planer som finns på att öka produktionen av stenbrytning närmare fem gånger.

– Det går inte att förneka att jag är orolig över detta, säger Linda Andersson, som bor i närheten av Ävja stenbrott.

Hon var en av en 40-tal personer som deltog vid gårdagens syn. Hennes tomtgräns går ett 30-tal meter från stenbrottet. Det finns ytterligare ett antal personer som äger hus som ligger i närheten av stenbrottet.

– Bolaget har redan nu fått ett tillfälligt tillstånd att öka uttaget av berg och det har lett till att störningarna ökat betydligt, säger Linda Andersson.

Många kritiska röster

Det är Bohusgranit ekonomisk förening som ägs av Benders som i början av november 2016 ansökte om att få öka produktionen i Ävja stenbrott. Efter att ansökan fått lämnas in fick allmänheten lämna synpunkter i ett första samråd och det var många som är kritiskt inställda till planerna.

Det Benders vill göra är att öka uttaget av berg till 75000 ton per år på fastigheten Fålbengsröd 1: 6 i Sotenäs kommun.

I mars förra året avslog länsstyrelsen ansökan. Det är en lång rad olika saker som länsstyrelsen granskat innan beslutet tagits. I den sammanfattande bedömningen framgår att miljöprövningsdelegationen tycker att ansökan om utökad täktverksamhet inte går att förena med målen i miljöbalken och hur marken och vattenresurserna ska användas. Därför blev det nej till företaget Benders ansökan om utökad täktverksamhet.

Stort ingrepp

Anders Hjalmarsson på länsstyrelsen sade då följande i en kommentar.

– Det vi sagt nej till är ansökan om att få utöka täkten. Däremot har vi inte några synpunkter på det nuvarande tillståndet som innebär att stenbrytning får ske fram tills 2033. En anledning till vårt beslut är att det är ett stort område som ska tas i bruk. Man får inte glömma bort att stenbrytning innebär stora ingrepp i naturen som aldrig går att återställa.

Ett flertal instanser och privatpersoner har yttrat sig i ansökan som länsstyrelsen behandlat. Flera närboende menar att ansökan ska avslås eftersom den planerade utbyggnaden kommer att påverka naturen i hela området.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark och miljödomstolen som nu prövar ansökan om att få öka brytningen av sten.