Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Nu har ytterligare ett steg tagit när det gäller om och tillbyggnaden av Hunnebohemmet.

Nu inleds arbetet med att bygga om Hunnebohemmet

Behovet av antalet platser inom det särskilda boendet i Sotenäs kommun väntas öka kraftigt de närmaste åren. För att lösa situationen ska Hunnebohemmet byggas om i etapper och utökas till totalt 66 platser. Investeringen beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor.

Den här ombyggnaden har diskuterats en längre tid i Sotenäs kommun. Nu är satsningen på väg in i ett nytt skede.

Ärendet har nyligen varit uppe för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det beslut som togs är att satsningen ska genomföras men först ska fullmäktige säga sitt. Det är exempelvis så att den framtagna investeringsplanen ska godkännas och kommunstyrelsen ska få i uppdrag att starta en projektering för en om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Bygger nytt först

– Den tanke vi har är att vi först ska bygga den nya delen av det här äldreboendet. När detta har gjorts kan vi flytta de äldre från den gamla till den nya delen och inrikta oss på att bygga om nuvarande lokaler som är omoderna och måste förbättras. En fördel med detta upplägg är att de äldre bara behöver flytta en gång, säger Nils-Olof Bengtsson (M), ordförande i omsorgsnämnden i Sotenäs kommun.

Den första etappen ska finansieras genom att Sotenäs kommun använder pengar som redan avsatts till bygget. När det gäller etapp två måste den delen av utbyggnaden finansieras genom lån. Den tidsplan som finns i handlingarna innebär att utbyggnaden i etapper beräknas bli klar 2028.

Fler platser

I nuläget finns det 44 platser för boende i Hunnebohemmet. 30 av platserna används för demensvård och 14 för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och anses inte uppfylla dagens krav när det gäller standard. Det som kan försena processen är om arbetet med detaljplanen kommer att försenas av olika anledningar.

När utbyggnaden är klar kommer det att finnas 66 fullt utrustade lägenheter för demens, somatik- och korttidsboende, kök för tillagning, dagverksamhet, rehab, sjuksköterskeenhet, administration och personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen i Hunnebohemmet.

– Det kan bli så att behovet av platser inom det särskilda boendet kommer att öka de närmaste åren. Vi vet inte exakt hur det blir och kommer att bygga ut nuvarande byggnad i den takt som behövs för att ha tillräckligt med antal platser, säger Nils-Olof Bengtsson.