Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu inleds nästa steg när det gäller planerna på ett nytt bostadsområde vid Skomakarudden i Bovallstrand. Bild: Ingvar Spetsmark
Nu inleds nästa steg när det gäller planerna på ett nytt bostadsområde vid Skomakarudden i Bovallstrand. Bild: Ingvar Spetsmark

Nu tas nästa steg för att skapa ett nytt bostadsområde i Bovallstrand

Den planerade satsningen på Skomakarudden i Bovallstrand innebär att det får byggas 24 småhus, två flerfamiljshus med hyresrätt och möjligheter till vandrarhem, restaurang och en småbåtshamn. Ett förslag på exploateringsavtal och en ny detaljplan är på väg till fullmäktige.

Det går verkligen undan i den här frågan. Nyligen behandlades ett förslag på exploateringsavtal i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu ska förslaget även upp för behandling i kommunstyrelsen där politikerna också ska ta ställning till en ny detaljplan för Skomakarudden.

Säljer sin del

Exploateringsavtalet innebär att kommunen säljer sin del i en av fastigheterna för 3, 6 miljoner och avtalet kommer bara att gälla under förutsättning att planen antas och vinner laga kraft. Däremot är det meningen att kommunen även i fortsättningen ska ansvara för det område som har beteckningen allmän plats inom detaljplanen.

Det finns sju fastigheter i det aktuella området. En fastighet ägs av kommunen, fem fastigheter är privatägda och en fastighet ägs både av kommunen och ett antal privatpersoner som också står bakom planerna på att exploatera området.

Politisk majoritet

I dag finns det några gamla förfallna byggnader som inte används till något och en mindre sandstrand i det aktuella området. Det finns politisk majoritet för förslagen till exploateringsavtal och detaljplan. Socialdemokraterna har motsatt sig planerna på att exploatera Skomakarudden.