Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Ingvar Spetsmark/Sotenäs Kommun
Bild: Ingvar Spetsmark/Sotenäs Kommun

Ny plan för Hunnebostrand klar efter elva års arbete

Det har tagit elva år att ta fram ett förslag på ny detaljplan för de äldre delarna av Hunnebostrand. Men nu finns det ett färdigt förslag som ska behandlas av fullmäktige.

– Det är äntligen på tiden men jag tycker det har tagit alldeles för lång tid, säger Kjell Andersson, ordförande i Hunnebostrands samhällsförening med cirka 300 medlemmar, som yttrat sig över förslaget till ny plan.

Han fortsätter:

– Det förslag som tagits fram kommer att underlätta kommunens ambitioner att värna det här området och behålla dess unika karaktär. Jag tycker också det förslag som tagits fram är mycket bra och genomarbetat. Samhällsföreningen står bakom det framtagna planförslaget.

Kjell Andersson hoppas att det inte blir några överklaganden efter behandlingen i fullmäktige.

– Men visst finns det särintressen som är missnöjda med förslaget så det är något som man får räkna med, säger Kjell Andersson.

Kjell Andersson, Hunnebostrand. Ordförande i Hunnebostrands samhällsförening. Bild: Ingvar Spetsmark
Kjell Andersson, Hunnebostrand. Ordförande i Hunnebostrands samhällsförening. Bild: Ingvar Spetsmark

Plan från 50-talet

Nuvarande detaljplan för de äldre delarna av Hunnebostrand antogs 1954. Det ville kommunstyrelsen i Sotenäs kommun ändra på. 2010 togs beslut att ta fram en ny plan för det här området.

Förslaget till ny plan gäller de äldre delarna av Hunnebostrand som är lokaliserade kring den karakteristiska hamnmiljön. Ett viktigt mål med den nya planen är att ge kulturmiljön i den här delen av Hunnebostrand ett bra skydd.

Delade meningar

Det är många som yttrat sig under arbetets gång. Inte mindre än 63 yttranden har kommit in från myndigheter, sakägare och andra medborgare. Länsstyrelsen har i sitt yttrande framfört synpunkter på att planen behöver kompletteras ytterligare när det gäller frågor som har med strandskydd att göra.

Bohusläns museum skulle vilja veta mer om det finns ett behov av marinarkeologiska insatser i området. Statens geotekniska institut anser att förhållanden när det gäller stabilitet bör utredas mer ingående.

Meningarna är delade bland de fastighetsägare som framfört synpunkter på förslaget. En fastighetsägare konstaterar att förslaget till detaljplan är välgjort men efterlyser fler begränsningar av hastigheten i området.

En annan fastighetsägare hävdar att förslaget innebär nya strikta bestämmelser för den egna byggnaden.

Ord som rättsosäkert och olagligt finns också med i yttranden från fastighetsägare i området.

Ett förslag till detaljplan som antas i fullmäktige kan överklagas och dessutom måste länsstyrelsen säga sitt.