Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
De äldre delarna av Smögen ska få ett starkare skydd när det gäller att bevara  kulturmiljön i området. Bild: Ingvar Spetsmark
De äldre delarna av Smögen ska få ett starkare skydd när det gäller att bevara kulturmiljön i området. Bild: Ingvar Spetsmark

Ny plan ska skydda Smögen på bättre sätt än i dag

Arbetet med att ta fram en detaljplan för de äldre delarna av Smögen inleddes för 20 år sedan. Men först på senare år har arbetet satt igång på allvar. Just nu ställs planförslaget ut för att de som berörs ska få tycka till.

Smögen är på många vis själva sinnebilden av det pittoreskt Bohuslänska fiskarsamhället: röda sjöbodar, ett gytter av vita trähus och svårframkomliga gränder utan räta vinklar. Men samtidigt har de som bor och verkar där moderna behov av utveckling, framkomlighet och framtidsvisioner.

Syftet med en ny detaljplan är att ta fram ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar. Detta samtidigt som bestämmelserna i planen anpassas till dagens behov av utveckling så långt som möjligt.

– Målet är att kommunen med den nya planen ska kunna erbjuda snabb handläggning, ge relevanta råd till fastighetsägare eller andra som vill genomföra en förändring, säger Amanda Jansson, planarkitekt i Sotenäs kommun och en tjänsteman som håller i det pågående planarbetet.

">
Amanda Jansson, Sotenäs kommun. Bild: Andreas Olsson
Amanda Jansson, Sotenäs kommun. Bild: Andreas Olsson

Det är ett stort område i de äldre delarna av Smögen som ska få ett starkare skydd när planen vunnit laga kraft. Det handlar om ett område på 26 hektar där det ligger 470 fastigheter.

Ett levande samhälle

Planområdet omfattar det område som ligger söder om Skolgatan och ett kvarter norr om samma gata. I området ingår också bebyggelsen i Bredaberg, öster om Skolgatan. I sydväst sträcker sig området fram till Klevenvägen. Tilläggas bör att delar av vattenområdet mellan Kleven och Smögenön också ingår i planområdet. Även framtida höjningar av vattennivån ska utredas.

– Det är fortfarande så att Smögen är ett levande samhälle där många bor och bedriver verksamhet året runt även om en stor del av bebyggelsen utgörs av fritidshus, säger Amanda Jansson.

Hon fortsätter:

– Alla byggnader i området bildar sammantaget en miljö av högt värde. De äldre delarna av Smögen utgör ett riksintresse för kulturmiljövården och är en plats som måste skyddas även i ett nationellt perspektiv.

Lång process

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för det här området inleddes för 20 år sedan men har avbrutits flera gånger av olika skäl, enligt Jansson.

– De senaste åren har vi jobbat med den här planen. Vi har fått både positiva och negativa reaktioner på detta. De som är positivt inställda tycker det är bra att samhället skyddas. De som är negativa vill inte ha några regler som begränsar utvecklingen i området.

När fullmäktige antagit planen kan det bli så att länsstyrelsen ska säga sitt. Ett överklagande av detaljplanen ska prövas av mark och miljödomstolen.

– Det kan ta ytterligare några år innan planen vinner laga kraft, säger Amanda Jansson.