Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Flytetyg. Smögen marin kallar bryggan för en arbetspråm. För Kronofogdens räkning klassas den som ett olovligt flytetyg.

Olovliga bryggan fortfarande kvar

Trots att tidsfristen gick ut för tre veckor sedan ligger flytbryggan kvar utanför Smögen marin. Nu har ärendet lämnats över till Kronofogden.

Som Bohusläningen tidigare skrivit om har en flytbrygga olovligen lagts ut utanför Smögen marin. Torsdagen den 21 juli skulle bryggan ha avlägsnats – men det har den inte gjort.

Samma dag tog Sotenäs kommun därför en första kontakt med Kronofogden, och i tisdags skickades en formell ansökan in.

Den som kommer att handlägga ärendet hos Kronofogden blir Anders Brattgård, och han förklarar vad som händer nu.

– Först skickar vi ut ansökan till motparten för delgivning, sedan har han tio dagar på sig att yttra sig.

Just delgivningsmomentet, där i det här fallet Smögen marin måste bekräfta att det tagit emot ansökan, är det som kan ta längst tid, förklarar Anders Brattgård.

– De flesta ärenden vi har är ganska snabba, men om det är delgivningssvårigheter så kan ju månaderna gå.

I ett sådant scenario måste Kronofogden först skicka ut en så kallad delgivningsman, sedan ta hjälp av polisen. I sista hand görs en kungörelse i dagspressen – alltså Bohusläningen.

Men att det går så långt är ovanligt, informerar Anders Brattgård.

– Vi försöker först med vanlig delgivning med brev, och de flesta svarar på det.

Därefter har Smögen marin möjlighet till att yttra sig, och ge sin version av saken.

– Kommer det in ett yttrande som är relevant, och innehåller intressant information, skickar vi in det till kommunen igen, säger Anders Brattgård.

Men om Smögen marin väljer att inte yttra sig kan det gå betydligt snabbare.

– Det allra snabbaste, det är att vi skickar ut det, han blir delgiven med en gång, skickar tillbaka ett delgivningskvitto, yttrar sig inte. Då kan vi fatta ett beslut dag tolv efter delgivning. Och det är i allmänhet ett positivt beslut för den som söker, eftersom vi inte fått någon invändning.

Vad händer då?

– Då uppmanar vi den här personen att lyfta bort bryggan, annars får vi göra det.

Från Sotenäs kommuns sida hoppas man att ärendet ska lösas i samförstånd. Kort efter att ansökan skickats iväg var samhällsbyggnadschef Eveline Savik i kontakt med Smögen marins vd Jan Hansson, för att informera om saken.

– Det bästa skulle ju vara om bryggan bara togs bort, att vi inte behövde göra den här processen, säger hon.

Smögen marins vd Jan Hansson har inte gått att nå för en kommentar.