Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Så vill man fördela fångstkvoterna för yrkesfiskare

Till den 1 januari 2017 föreslås individuella fiskekvoter för alla yrkesfiskare. Det gäller bland annat för västkustens viktiga räk- och kräftfiske.

Frågan om att begränsa fisket är gammal. Individuella fångstkvoter baserade på ett år i taget har också diskuterats länge. När individuella kvoter infördes för sill och skarpsill ledde det till ökad koncentration av fisket eftersom kvoterna gick att handla med. Större fiskeföretag köpte då upp mindre och fiskeflottan har halverats inom sill, makrill, skarpsill.

För att undvika detta för skaldjursfisket och fisket efter andra bottenlevande arter, är förslaget nu att man bara får låna eller överlåta ut fiskekvoter till varandra under ett år i taget.

– Det är vår förhoppning att på det viset förhindra för stor koncentration av fiskeresurserna och värna det kustnära fisket, säger Patrik Persson som är chef för tillståndsenheten vid Havs- och vattenmyndigheten.

Hur mycket fisk varje fiskare tilldelas att själv ta upp under året i det nya systemet, baseras på hur mycket fiskaren själv dragit upp ur havet mellan 2011 och 2014. Den nya kvoten baseras nämligen på detta.

Tidigare kunde fiskaren kasta tillbaka fisk som kommit upp som bifångst, men inte ingick det aktuella fisket. 2015 började man införa landningsskyldighet för vissa fiskarter - det blev alltså förbjudet att kasta fångad fisk åter i havet. 2019 är det systemet fullt utbyggt och alla kvoterade arter ska då med upp på kajen för att räknas av. Tanken och förhoppningen är då att individuella kvoter ska underlätta kontrollen och ge yrkesfiskaren, bättre möjlighet att planera sin verksamhet.

– En vanlig missuppfattning är att detta skulle handla om en privatisering av våra gemensamma resurser. Så är inte fallet. Men när ett nytt system tas fram är det viktigt att både näringens och andra regionala åsikter beaktas, menar riksdagsledamoten Jan-Olof Larsson (S) ifrån Kungshamn.

Varje fiskare får en individuell fångstkvot per art och den gäller bara året ut. HaV vill införa systemet i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön.

När individuella fiskekvoter införs vid årsskiftet är det välkomnat av Sveriges fiskares producentorganisation, SFPO, som organiserar en stor del av yrkesfiskeflottan.

Förslaget är precis utskickat på remiss till ett antal myndigheter och organisationer. Remisstiden är en månad. Faller remissen väl ut, det vill säga om fiskets organisationer och de andra remissinstanserna inte har något att invända, fattar myndigheterna beslut i december om att individuella kvoter ska införas 1 januari.