Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Spaanläggningen. Bild: Bornstein-Lyckefors Arkitekter AB

Stockeviksplanen överklagas av kommunen

Felaktigheter i Mark- och miljödomstolens dom ska rädda spaanläggningen i Stockevik. Det menar Lysekils kommun som lämnar in en överklagan till högsta instans.

Striden som haft flera turer gäller detaljplanen i Stockevik. Just nu "leder" de som vill ha de dryga elva hektar markområdet orört. Men kommunen ger sig inte så lätt

Man lämnar in en begäran om prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Arbetet med att skriva fram underlagen har påbörjats enligt kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).

– Vi finner att Mark- och miljödomstolen på ett flertal punkter har negligerat undersökningar som gjorts av oberoende utredare samt professionella ställningstaganden som gjorts av både kommunens förvaltningsenhet och länsstyrelsen. Vi överklagar ärendet för att pröva de felaktigheter som vi ser i domstolens yttrande och om det var rätt att hindra av en så väl genomarbetad detaljplan som det är fråga om här.

Miljöpartisten Inge Löfgren som kämpat hårt mot spaanläggningen i Stockevik menar att Mark- och miljödomstolens dom var helt korrekt.

– Lagstiftningen är väldigt tydlig på den här punkten. Området ska inte bebyggas.

Han bedömer att sannolikheten att kommunen ska få prövningstillstånd och sedan rätt i Mark- och miljööverdomstolen är väldigt liten.

– Att exploatören överklagar är naturligt men att kommunen lägger skattepengar på att överklaga domen måste anses som märkligt. Lagstiftningen är ju så klar, säger Inge Löfgren.

Det handlar om dryga elva hektar mark. Enligt domstolen skulle en anläggning av den här omfattningen ha bestående negativ effekt på naturvärdena.