Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) är glad över de positiva prognoserna när det gäller kommunens ekonomi. Bild: Ingvar Spetsmak
Kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) är glad över de positiva prognoserna när det gäller kommunens ekonomi. Bild: Ingvar Spetsmak

Stort plus för Sotenäs kommun

Det ekonomiska läget för Sotenäs kommun i år ser bättre ut än budget. Resultatet för hela 2020 väntas uppgå till plus 15,5 miljoner. Det är betydligt bättre än de prognoser som fanns när budgeten antogs.

Det finns flera förklaringar till det positiva resultatet i delårsrapporten som sträcker sig fram till den sista augusti och som ska presenteras för politikerna i kommunstyrelsen inom kort. I rapporten finns det också en prognos för hela 2020.

– Vi hade räknat med ett plusresultat på ungefär en miljon när budgeten antogs. Nu kommer resultatet att bli betydligt bättre och det är jag givetvis nöjd med, säger Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs kommun.

Tufft sparbeting

Han vill också nämna att en förklaring till resultatet är att politiker och tjänstemän jobbar hårt med att minska kommunens kostnader med totalt 36 miljoner. Sparbetinget gäller från 2018 och fram till 2022 och genomförs i etapper.

– Anledningen till besparingarna är att Sotenäs kommun drabbats hårt av det kommunala utjämningssystemet, säger Mats Abrahamsson.

Samtliga politiska nämnder räknar med att hålla sina respektive budgetramar under 2020. Kommunstyrelsen väntas göra ett plusresultat på knappt en miljon och utbildningsnämnden prognos på helår pekar på ett överskott på plus 2, 3 miljoner.

Håller budget

I många kommuner har de nämnder som sysslar med vård och omsorg svårt att få pengarna att räcka till. I Sotenäs kommun räknar omsorgsnämnden med ett litet plusresultat. Det finns två förklaringar till detta, nämligen intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket och ersättning för olika kostnader som har med covid-19 att göra. När det gäller äldreomsorgen är det däremot svårt att få pengarna att räcka till. Det beror bland annat på att sjukfrånvaron ökat under pågående pandemi.

– En förklaring till att omsorgens budget håller är att kostnaderna hela tiden ses över, säger Mats Abrahamsson.

I delårsrapporten finns det också en redovisning där resultatet från de olika kommunala bolagen räknas med. Det handlar bland annat om Sotenäsbostäder och Sotenäs rehabcenter. Den siffra som redovisas för 2020 pekar på ett resultat när det gäller kommunkoncernen på 25, 1 miljoner.

Under 2020 beräknas andelen investeringar i kommunen och de kommunala bolagen uppgår till 70, 6 miljoner och det är betydligt mindre än de 109 miljoner som avsatts i budget.