Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Vill öka antalet invånare – planerar 1 400 bostäder

Sotenäs har fjärde högst medelålder i landet och nästan hälften av alla bostäder i kommunen används som delårsboende. För att gå en positiv framtid tillmötes bygger nu kommunen för att få hit fler fastboende.
– Det är en del av vårt motto att få hit fler åretruntboende. Det gäller att man är ett visst antal för att skatterna ska gå ihop till det årliga, säger Robert Yngve (KD) som är ordförande i byggnadsnämnden.

Mellan Väjern och Hovenäset breder den bohuslänska berghällen ut sig. Terrängen är kuperad och varierar mellan klippiga toppar med utsikt över Skagerrak till dyigare bergsänkor med bäckar som skär genom landskapet. I vattendragen vandrar laxen under sommarhalvåret. Men snart kan fisken få sällskap i den kala grönskan av lekande barn, avkopplande pensionärer och vuxna som längtar efter att bo vid kusten.

Om allt går enligt planen börjar exploatören Fastigheter Långevik AB bygget av 500 bostäder i området vid Väjern under det andra kvartalet av 2022.

Platsen har cykelavstånd till både Kungshamn och Smögen, där det finns ont om tomter att bygga på, så när byggets projektledare och företagets delägare Jörgen Pettersson sprang på möjligheten att förvärva marken slog han till.

– Det ser positivt ut. Vi är framme vid att kommunen granskar handlingarna för samrådet inför detaljplanen. Om vi inte stöter på något som stoppar upp kommer vi börja kolla vilka synpunkter berörda myndigheter och sakägare har.

”Klart det påverkar efterfrågan”

Den ursprungliga planen var att bygget av bostäderna skulle gå i sex etapper över en utbyggnadstakt på 15 år. Planen är fortfarande det huvudsakliga spåret, men i mars 2020 kom ny information som drog exploatörens öron till sig – Europas största landbaserade fiskodling planerades att etableras i Sotenäs kommun. Kommunen hade ingått en överenskommelse med den norska aktören Lighthouse Finance A/S och miljardsatsningen skulle kunna generera runt 2000 arbetstillfällen till närområdet.

– Under vår resa har det kommit information om att kommunen själva jobbar på att etablera en industri i kommunen. Vi vet inte vad det blir av det än, men skulle det vara så att en satsning blir till är det klart att det påverkar efterfrågan, då kommer vi anpassa oss och bygga snabbare helt enkelt, säger Jörgen Pettersson.

Byggnationen på Långevik är inte det enda bostadsprojektet som ligger i planeringsstadiet i Sotenäs. Enligt kommunen finns det för tillfället 15 olika bostadsplaneringar som kommit olika långt i sina respektive processer. Om alla projekten blir till verklighet skulle kommunen få 1400 nya bostäder utspritt över områden som Skomakarudden i Bovallstrand, Kleven på Smögen, Bäckevik i Kungshamn och nämnda Långevik.

Fler bostäder än invånare

Under de senaste decennierna har tätorterna längs kusten i Sotenäs blivit populära platser att skaffa fritidsboende på för personer som vill tillbringa sin fritid nära havet. I kommunen finns idag drygt 5 000 bostäder för fastboende och ytterligare 4 250 bostäder för delårsboenden. Det gör att det totala bostadsbeståndet är större än antalet invånare som legat stabilt runt 9 000 sedan 1970-talet. Gällande de nya bostäderna som planeras finns det förhoppningar om att de som flyttar in ska vara helårsboende så att invånarantalet ökar.

– Det är en del av vårt motto att få hit fler åretruntboende. Det gäller att man är ett visst antal för att skatterna ska gå ihop till det årliga. Men det är spännande processer som är igång och slår de in är det till väldigt gagn för kommunens fortsatta drift, ekonomi och hela köret, säger Robert Yngve (KD) som är ordförande i byggnadsnämnden.

På Skomakarudden i Bovallstrand planeras det 35 bostäder. Bild: Edvin Bergström
På Skomakarudden i Bovallstrand planeras det 35 bostäder. Bild: Edvin Bergström

En viktig faktor

Sotenäs är mitt inne i arbetet att ta fram en ny översiktsplan som ska sätta kurs för hur kommunens yta ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns det ett antal delmål, som kommer från kommunens vision, Sotenäs vill uppnå inom de närmsta tio åren, bland annat dessa tre:

1 000 nya arbetstillfällen.

1 000 nya invånare.

1 000 nya bostäder.

I översiktsplanen finns det också två scenarion för hur befolkningsutvecklingen kan komma att se ut fram till 2050. Prognoserna skiljer sig åt och det är framför allt en faktor som kommer få stor inverkan om den förverkligas – att en stor verksamhet etableras i kommunen inom de kommande tio åren. Verksamheten skulle leda till fler åretruntboende och förhoppningsvis sänka kommunens höga medelålder på 49,8 år, vilket är den fjärde högsta i landet.

– För att en kommun ska klara av de gamla så måste vi ha personal och då är det bra om vi får en demografi som är mer i nivå med genomsnittet i Sverige. Jag tror det är viktigt att vi satsar så mycket som möjligt på att växa. Om befolkningen minskar måste man minska i personal och då blir det svårt att vända trenden och öka igen, säger Olof Börjesson (C) som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Om en stor verksamhet etableras i kommunen inom 10 år, till exempel satsningen på laxodlingen, räknar Sotenäs med en stor befolkningsökning – om det inte sker väntas befolkningen ligga kvar på samma nivå. Det skulle innebära en stor utmaning för Sotenäs då den redan höga medelåldern förväntas bli ännu högre. Med färre skattebetalare blir det mindre skatteintäkter. Men kommunen arbetar aktivt för att styra Sotenäs i rätt riktning enligt Pär Eriksson (C) som är ordförande i det tekniska utskottet.

– Det är inte en sak som behöver göras. Vi måste förbättra skolan och få hit yrkesutbildning. Det krävs också att vi fortsätter satsa på ungdomar och investera i ålderdomshem så vi bemöter den efterfrågan som finns.

Scenarion

Stor tillväxt

Befolkningstillväxt 2050: +1 300 till +4 500

Konsekvens: mer balanserad befolkningssammansättning eftersom andelen yrkesverksamma, 20–65 år, och yngre, 0–19 år, förväntas öka när den lokala arbetsmarknaden växer.

Normal utveckling

Befolkningstillväxt 2050: +–0

Konsekvens: den redan höga medelåldern blir ännu högre. Kommer innebära en stor utmaning för kommunen då det blir färre yrkesverksamma personer.

Källa: Sotenäs kommun

Prioriterar inte strandtomter

Ett omdebatterat bostadsprojekt är det som planeras på Kleven med 120 nya bostäder och som Bohusläningen tidigare rapporterat är projektet nu skickat på samråd. När frågan var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott togs det beslut om att det i programmet klart och tydligt ska framgå att bostäderna ska användas av helårsboende.

Två andra projekt det planeras för är Hällebo etapp 2 vid Hunnebostrand och Bäckevik 12:1 i Kungshamn där det projekteras för 20-30 respektive 20-25 bostäder.

De två byggena går i linje med kommunens prioritering att nya områden ska läggas öster om landsvägen, som inte är lika havsnära, istället för väster om vägen som det varit förut. När det är strandtomter blir det lätt en spekulation om priset vilket gör att det snabbt trissas upp enligt byggnadsnämndens ordförande Robert Yngve.

Genomsnittspriset på sålda bostäder i Sotenäs är en halv miljon dyrare än vad det är i landet. Speciellt vid kustlägena har priserna stigit rejält de senaste åren och det kan i längden bli kontraproduktivt för kommunen då det är där många av bostäderna är belägna.

– Prisnivåerna gör att inte alla har råd och det drivs upp av delårsboende. Så är det med attraktiva lägen. När det är centrumnära eller med havsutsikt är det en annan kundgrupp än för en villa med liten trädgård utan havsutsikt, säger Olof Börjesson.

På Kleven i Smögen planeras det 120 nya bostäder. Bild: Edvin Bergström
På Kleven i Smögen planeras det 120 nya bostäder. Bild: Edvin Bergström

Tomterna på det stora bostadsprojektet på Väjern kommer inte heller vara strandtomter, men det finns andra värden som företagets delägare och projektledare Jörgen Pettersson lägger större vikt vid. Till en början var tanken att företaget skulle bygga över ett område på 78 hektar men det är nu nedskalat till 48 hektar, resterande 30 ska lämna orört som naturmark.

– Vi vill att det ska vara ett med naturen och lite lugnare än om man jämför med boendena på Smögen med mycket folk och myllret på bryggan, det ska vara en liten kontrast till det, men ändå i närheten.