Bakslag för Smögenlax – nekas tillstånd av domstol

Efter flera års kamp för att få till stånd en fiskodling i Kungshamn har nu Smögenlax än en gång fått nej. Trots att Mark- och miljödomstolen tycker att projektet är lovvärt beviljas bolaget inget tillstånd.