Beslutet: Ingen exploatering på Sandbogen

Sju år efter att politikerna i Sotenäs ställt sig positiva till en förändring av Sandbogen i Kungshamn väljer man nu att avbryta planarbetet. Nu ska kommunen själv ta över utvecklingen av området.

Redan kund? Logga in här