Brukare nekades sjukvårdsbesök och smör till kvällsmaten

En brukare i Sotenäs kommun ska ha nekats besök hos sjukvården, smör till kvällsmackan och även ritpapper och sina egna korsord. Incidenterna har nu anmälts till Ivo som utreder händelserna. Berörd personal har stängts av från arbetsplatsen.