Din snabbguide inför valet – detta vill partierna satsa på i Sotenäs

Valet närmar sig med stormsteg. I den här snabbguiden låter Bohusläningen partierna i Sotenäs kort förklara vad de vill satsa på om de kommer till makten i kommunen.

ANNONS

Vad vill Moderaterna satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

”Samhälls- och skolutveckling hänger ihop. Våra förskolor och skolor är en förutsättning för ett levande samhälle och för att våra barn och unga ska lyckas i sin utbildning. Ett åldrande med livskvalitet och bibehållen hälsa uppnås genom hög kvalitet inom äldreomsorgen. Ett starkt företagsklimat som erbjuder goda förutsättningar för företag att etablera, anställa, investera och expandera genom lokal samverkan.”

Moderaterna har för närvarande tolv mandat i fullmäktige och ingår i styrande majoritet med C, L och KD. Partiets förstanamn i kommunvalet är Mats Abrahamsson.

Vad vill Socialdemokraterna satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

”Socialdemokraterna kommer satsa på att bli en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor för att behålla personal inom omsorgerna. Tillräckligt med resurser inom skola för att våra barn och unga ska kunna utvecklas. Mindre barngrupperna inom barnomsorgen. Att vi tar vara på tidigare investeringar genom att sköta underhållet på dessa. Vi måste bli bättre på att satsa på cykelvägar och cykelleder. Det kommer att behövas ett nytt reningsverk. En stor investering som inte går på kommunalskatten men ska finansieras av de som har kommunalt vatten och avlopp.”

Socialdemokraterna
har för närvarande åtta mandat i fullmäktige och sitter i opposition tillsammans med V och MP. Partiets förstanamn i kommunvalet är Therése Mancini.

Vad vill Centerpartiet satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

”Satsa på vindkraft, energilagring och solceller. Fast läkarkontakt, satsning på omsorg och rehabilitering. Skolmiljön och små skolor. Fördubbla stödet till ideella föreningar, öppna Gerlegården mot havet.”

Centerpartiet har för närvarande tre mandat i fullmäktige och sitter i styrande majoritet tillsammans med M, L och KD. Förstanamnet i kommunvalet är Britt Lindgren.

Vad vill Liberalerna satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

”Liberalerna i Sotenäs vill fortsätta satsa på en hög kvalité i skola och omsorg. Vi vill ha ett gott företagarklimatet, snabb och bra service till företagen. Vi vill att man bygger med naturen och inte emot. Symbioscentrum skall fortsätta utvecklas. Cykelleder skall byggas. Närvarande polis året om. Vägen till E6 skall rätas och breddas.”

Liberalerna har för närvarande två mandat i fullmäktige och sitter i styrande majoritet tillsammans med M, C och KD. Partiets förstanamnet i kommunvalet är Mikael Sternemar.

Vad vill Kristdemokraterna satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

”KD för familjens valfrihet. Inget är så bra att det inte kan förbättras inom vård och omsorg. En trygg och bra skola där ingen lämnas efter. En utökad polisnärvaro för familjens trygghet. Ta vara på civilsamhällets resurser i samarbete med kommunen. Bevara Udden i Hunnebo som rekreationsområde. Främja kustfisket - verka för fler konstgjorda rev för hummer och torsk.”

Kristdemokraterna har för närvarande ett mandat i fullmäktige och sitter i styrande majoritet tillsammans med M, C och L. Partiets förstanamn i kommunvalet är Robert Yngve.

Vad vill Vänsterpartiet satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

”Rimliga arbetsvillkor för personalen. Hållbar klimatomställning. Fler hyresrätter. Avskaffande av LOV (Lagen om valfrihetssystem). 6 timmars arbetsdag med början i omsorgen. Kollektivtrafik alla kan ta del av.”

Vänsterpartiet har för närvarande ett mandat i fullmäktige och sitter i opposition tillsammans med S och MP. Partiets förstanamn i kommunvalet är Ewa Ryberg.

Vad vill Miljöpartiet satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

”Miljöpartiet vill ha en ny modern högstadieskola mellan Kungshamn och Väjern. Bygg prisvärda hyresrätter. Bygg cykelvägar i hela kommunen. Påbörja ombyggnad av Hunnebohemmet. Öka personaltätheten i äldreomsorgen.”

Miljöpartiet har för närvarande 1 mandat i fullmäktige och sitter i opposition tillsammans med S och V. Partiets förstanamn i kommunvalet är Yngve Johansson.

Vad vill Sverigedemokraterna satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

Bohusläningen har sökt Sverigedemokraterna i Sotenäs vid upprepade tillfällen utan framgång.

Sverigedemokraterna har för närvarande tre tre mandat i fullmäktige och sitter i ett eget oppositionsblock. Partiets förstanamn i kommunvalet är Sebastian Andersson.

Så gjordes undersökningen

Enkäten skickades till samtliga åtta partier som under innevarande mandatperiod har platser, mandat, i kommunfullmäktige i Sotenäs: M, S, C, KD, L, V, MP och SD.

Frågan lyder: Vad vill ditt parti satsa på i Sotenäs om ni hamnar i en styrande majoritet?

Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna har svarat.

ANNONS