Domstolen säger ja till att pröva Smögenlax överklagan

Smögenlax flera år långa kamp om tillstånd för landbaserad fiskodling i Kungshamn är inte över. I december fick företaget nej från mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Nu har Mark- och miljööverdomstolen sagt ja till att pröva Smögenlax överklagan av domslutet.
– Vi tror på det här, säger Joel Oresten, styrelseordförande i Smögenlax.