Fastigheten på postadress Hvitfeldtsgatan 4 i Smögen har bytt ägare

Den nye ägaren till fastigheten på adressen Hvitfeldtsgatan 4 i Smögen har tagit över den genom ett arv.