Fladdermöss kan stoppa nytt industriområde

Sotenäs kommun har haft planer på att anlägga ett nytt industriområde i Askum. De planerna kan nu komma att skrotas, sedan flera skyddsvärda djurarter har hittats på platsen där industriområdet var tänkt att ligga.

ANNONS

I Askum bor många som är värda att skydda. Det slår en förstudie som utredde möjligheterna att bygga ett industriområde där fast. De som är värda att skydda i just detta fallet är flera olika sorters fladdermöss, groddjur och hasselsnok.

Det är Sotenäs kommun som satt igång planarbete för att utreda om det går att bygga ett nytt industriområde i Askum. I förstudien till planarbetet ingår det bland annat att utreda om det finns arter i området som omfattas av artskyddsförordningen.

Nu blir det upp till kommunstyrelsen att avgöra om man trots fyndet ska fortsätta med detaljplanen, eller om projektet ska skrotas. Jordbruksverket har öronmärkta pengar för den här typen av studier, och finansieras inte av kommunen.

ANNONS
ANNONS