Förhandlingarna mellan Sotenäsbostäder och Hyresgästföreningen strandar

Hyresförhandlingarna för 1 118 hushåll i bostadsbolaget Sotenäsbostäder har strandat. Det kommunala bostadsbolaget skjuter ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, HMK, för medlingshjälp.