Ett förslag att förbjuda tiggeri i Sotenäs kommun håller på att tas fram och väntas bli klart inom kort.