Havssköldpaddan hämtad på Smögen av Göteborgs naturhistoria museum

Havssköldpaddan som hittades på Smögen är av en art som inte har observerats i Sverige på 150 år. Den har nu tagits omhand och förts till Göteborgs naturhistoriska museum. Nu ska man även försöka ta reda på dödsorsak och hur den hamnat i våra kalla vatten.