Jan-Olof Larsson (S) JO-anmäler turerna kring Smögenlax

De juridiska processerna kring Smögenlax – sju, snart åtta år, är för mycket tycker Sotenäspolitikern Jan-Olof Larsson (S). Därför JO-anmäler han de ansvariga myndigheterna för hanterandet av ärendet.
– Det är helt ofattbart, säger han om processerna.