Kamp mot vädrets makter när Smögenbron renoveras

Renoveringen av den drygt 400 meter långa och 35 meter höga Smögenbron som förbinder Kungshamn och Smögen är igång. Förutom en kamp mot vädrets makter är det också en kamp mot klockan. När turisterna anländer måste arbetet pausas.
– Det hade underlättat för oss att jobba då också men det hade inte gått, säger Jacob Civilis, projektledare på Trafikverket.