Kommunen planerar för hantering av delårsboende

Deltidsboende som flyr till Bohuskusten för att undvika coronasmittan i storstäderna kan bli en utmaning för kommunerna att hantera. Omsorgsförvaltningen i Sotenäs söker nu vägledningen från SKR.