Kommunpolitiker i bygglovstvist: ”Gynnas av sin politiska position”

I juni beviljades kommunpolitikern Pär Eriksson (C) bygglov av kommunen en tredje gång. Samtliga tidigare bygglov han fått har överklagats och upphävts av högre instanser. Även detta överklagas av grannar som menar att brister kvarstår och att politikern gynnas av sin maktposition.