Före helgen lämnades ett maskat dokument ut – på måndagen hela dokumentet. Nu svarar kommundirektören på frågor om de hemliga riskerna.